Pożyczki gotówkowe dla nowych firm – czy potrzebny jest biznesplan?

Pożyczki gotówkowe dla nowych firm – czy potrzebny jest biznesplan?

Zanim zdecydujesz się na założenie firmy, zawsze podlicz koszty związane z rozpoczęciem działalności. W tym celu możemy przygotować także biznesplan, który pozwoli nam także w podejmowaniu kluczowych decyzji na starcie.

Biznesplan, czyli plan biznesowy, jest dokumentem firmowym, w którym umieszcza się dane dotyczące oceny opłacalności danego przedsięwzięcia gospodarczego. Biznesplan może być przygotowany zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Może on posłużyć przykładowo do uzyskania źródeł finansowania.

W biznesplanach najczęściej znajdują się informacje dotyczące zamiarów przedsiębiorstwa oraz jego istnienia w określonych warunkach finansowych, rynkowych, marketingowych, technologicznych i organizacyjnych. W związku z tym w dobrych biznesplanach umieszczane są też analizy finansowe, analizy rynku.

Biznesplan a pożyczka dla nowej firmy

W wielu bankach biznesplan jest jednym z warunków uzyskania pożyczki czy kredytu. Wynika to z faktu, że kredytobiorca musi wykazać, że jego przedsięwzięcie jest rentowne, a on będzie mógł poradzić sobie ze spłatą zobowiązania. Warto jednak wskazać, że biznesplan nie dotyczy tylko pożyczek przeznaczonych dla nowych firm.

Także jest on sporządzany w celu prezentacji działania przedsiębiorstwa w jego przełomowych momentach, na przykład przed rozszerzeniem profilu działalności, wejściem na nowe rynki.

W związku z powyższym wtedy, gdy interesują nas pożyczki gotówkowe dla nowych firm, możemy spotkać się z wymogiem przedstawienia biznesplanu. Jak już wspomnieliśmy, dotyczy to przede wszystkim banków, ale również innych sytuacji na przykład wtedy, gdy chcemy uzyskać dotację, wziąć pożyczkę z funduszu pożyczkowego.

Gdzie po pożyczkę bez biznesplanu?

Jednak nie wszędzie biznesplan jest wymagany w celu uzyskania pożyczki. Przede wszystkim nie będzie on potrzebny wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczki opiewające na mniejsze sumy. Wówczas jedynym wymaganiem jest zwykle dowód osobisty oraz brak zadłużeń.

Po pożyczki gotówkowe dla nowych firm bez biznesplanu możemy udać się do banków oraz do firm pozabankowych. Pożyczymy najczęściej do 10 000 złotych na kilka lat, aby spłata zobowiązania nie była trudna. Wtedy wysokość rat możemy łatwo ustalić na takim poziomie, który będzie dla nas najkorzystniejszy. Co więcej, w wielu firmach pożyczkowych nie musimy też przedstawiać żadnych dokumentów rejestracyjnych, księgowych, bankowych oraz zabezpieczeń pożyczki. W ten sposób możemy bardzo łatwo uzyskać pieniądze na start działalności – także całkowicie przez internet.

Zapraszamy po pożyczki dla nowych firm do Aasa Dla Biznesu!

Jeżeli także poszukujesz dobrej pożyczki na start dla swojej firmy i nie chcesz przedstawiać biznesplanu, w Aasa Dla Biznesu mamy dla ciebie specjalną ofertę. To nasza pożyczka ratalna, którą można uzyskać na kwotę do 10 000 złotych z okresem spłaty do 24 miesięcy. Po prostu wybierz interesującą cię sumę i okres spłaty i sprawdź koszty na naszej stronie głównej. Potem od razu możesz złożyć wniosek pożyczkowy, a my niedługo potem przekażemy ci odpowiedź. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.