Pożyczki hipoteczne dla nowych firm

Pożyczki hipoteczne dla nowych firm

Uzyskanie pożyczki dla nowej firmy nie musi być bardzo trudne. Zwykle jednak dotyczy to mniejszych sum. Gdy będziemy potrzebowali większego wsparcia finansowego, wtedy pojawia się problem, ponieważ bez stałych dochodów instytucja pożyczająca pieniądze nie będzie mogła obliczyć naszej zdolności kredytowej. Wówczas pojawia się jeszcze jedna opcja, a mianowicie pożyczki z zabezpieczeniem w postaci hipoteki

Pożyczki dla nowych firm nie zawsze są łatwe do uzyskania. Oferowane są on wprawdzie w kilku bankach oraz w firmach pożyczkowych, ale głównie na mniejsze sumy jako pożyczki na oświadczenie. Są bardzo wygodne, ponieważ nie musimy dostarczać praktycznie żadnych dokumentów, na przykład rejestracyjnych, bankowych, księgowych, a także nie musimy przedstawiać zabezpieczeń. Z drugiej jednak strony nie zawsze zapewniają one wystarczającą sumę na start.

Dlatego alternatywną propozycją są pożyczki hipoteczne dla nowych firm, które polegają na wykorzystaniu zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki na nieruchomości będącej w posiadaniu pożyczkobiorcy. Może być to dom jednorodzinny, mieszkanie, działka, lokal. Ustanowienie hipoteki na rzecz pożyczkodawcy oznacza, że jeżeli nie spłacimy naszego zobowiązania, nieruchomość przejdzie na jego własność. W związku z tym zawsze dobrze zastanówmy się, czy jest to dla nas korzystna opcja – ryzykujemy sporo.

Oczywiście, pożyczki hipoteczne dla nowych firm pozwalają wtedy na uzyskanie wyższej sumy. Jest ona najczęściej związana z wartością nieruchomości mającej być zabezpieczeniem. W zależności od tego otrzymamy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych na start firmy. Czas spłaty tego rodzaju pożyczek wynosi zwykle od 2 do 10 lat.

Pożyczki bez zabezpieczeń w Aasa Dla Biznesu

Jeżeli potrzebujesz pożyczki na start dla swojej firmy, w Aasa Dla Biznesu przygotowaliśmy dla ciebie atrakcyjną propozycję – nasza pożyczka ratalna udzielana jest na kwotę do 10 000 złotych i na okres do 24 miesięcy. Nie wymagamy od naszych klientów żadnych zabezpieczeń, w tym hipoteki czy poręczeń. Także nie ma potrzeby dostarczania dokumentów bankowych, księgowych czy rejestracyjnych.

Zachęcamy do złożenia wniosku o pożyczkę dla firmy w Aasa Dla Biznesu – można zrobić to nawet teraz na naszej stronie!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.