Pożyczki inwestycyjne dla firm

Pożyczki inwestycyjne dla firm

Rozwój firmy najczęściej wymaga poniesienia sporych kosztów. Nie musimy jednak radzić sobie z nimi samodzielnie, ponieważ możemy zdecydować się na skorzystanie z pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Na czym polegają tego rodzaju oferty? Ile będziemy mogli pożyczyć? Na jakich warunkach dostaniemy wsparcie finansowe?

Inwestycje są dla firmy najlepszą szansą do rozwoju. Wybudowanie nowej, większej hali produkcyjnej, hali magazynowej w przyszłościowym punkcie, rozszerzenie profilu działalności czy wejście na nowe rynki – to tylko niektóre cele pożyczek i kredytów na inwestycje. Dzisiaj możemy ubiegać się o pożyczki inwestycyjne dla firm nie tylko w bankach, ale również w firmach pozabankowych.

Pożyczka inwestycyjna – co to jest?

Jak już wspomnieliśmy, jest to produkt finansowy, którego celem jest opłacenie inwestycji prowadzonych przez firmę. Warto przy tym rozdzielić dwie kwestie, a mianowicie pożyczki inwestycyjne dla firm oraz kredyty. Pożyczki możemy przeznaczyć na dowolny cel, z kolei kredyty są już celowe – są udzielane zwykle na wybudowanie nieruchomości albo jej zakupienie.

Gdy chcemy inwestować nie tylko w nieruchomość lub na inny sposób, w takiej sytuacji pożyczka będzie najlepszą propozycją. Wtedy pożyczkodawca nie będzie kontrolować tego, jak wydaliśmy pieniądze.

Ile możemy pożyczyć?

Wszystko zależne jest od tego, czego będzie dotyczyła inwestycja w biznes. Wiadomo, że jeżeli celem jest nowa nieruchomość, wtedy koszty mogą iść w setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Oczywiście, w celu pożyczenia takiej właśnie sumy będziemy musieli spełnić określone, wyśrubowane wymogi. Gdy będziemy chcieli pożyczyć mniej, wtedy warunki będą bardziej dogodne.

Pożyczkę inwestycyjną możemy otrzymać na dość długi okres. Zdarza się, że są one oferowane nawet na 15-20 lat. W przypadku pożyczek na mniejsze sumy okres spłaty to zwykle około 2 lat.

Na jakich warunkach możemy otrzymać pożyczkę na inwestycje?

Wszystko zależne jest od potrzebnej nam sumy. Gdy celem jest zakupienie i budowa nieruchomości, wtedy najczęściej pożyczki inwestycyjne dla firm to pożyczki hipoteczne, czyli zabezpieczeniem jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości. Również mogą pojawić się inne formy zabezpieczenia, na przykład poręczenie czy weksel.

Oczywiście, ważna jest zdolność kredytowa pożyczkobiorcy – gdy będzie ona korzystna, wtedy z pożyczką nie będziemy mieli problemu. Ponadto pożyczkodawcy sprawdzają klientów w bazach dłużników, w tym w BIG, dlatego jakiekolwiek opóźnienia czy braki w spłacie zadłużeń w przeszłości mogą przekreślić szansę na uzyskanie pożyczki.

Wybierz szybką pożyczkę na inwestycje

Jeżeli twoje potrzeby zamykają się w kwocie do 10 000 złotych, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty pożyczkowej w Aasa Dla Biznesu. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną pożyczkę dostępną on-line – bez zabezpieczeń, poręczeń, dokumentów rejestracyjnych, bankowych czy księgowych. Okres spłaty to maksymalnie 24 miesiące.

Nasza pożyczka ratalna pomoże twojej firmie w rozwoju – pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel. Zachęcamy do złożenia wniosku już teraz przez internet!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.