Profil Zaufany – jak można go wyrobić?

Profil Zaufany – jak można go wyrobić?

Chcesz łatwiej załatwiać różnego rodzaju sprawy urzędowe? W takim przypadku warto wyrobić sobie Profil Zaufany. Czym dokładnie jest ten profil i w jaki sposób możemy go uzyskać?

Nie musimy wcale udawać się do urzędu osobiście, aby załatwić w nim różnego rodzaju sprawy. Możemy skorzystać również z internetu. Aktualnie coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce korzysta z takiej formy kontaktu z urzędami oraz składania w nich różnego rodzaju dokumentów.

Aby można było składać dokumentację on-line i wysyłać różne zapytania przez internet, musimy potwierdzić w jakiś sposób swoją tożsamość – w ten sposób urząd będzie wiedział, kto dokładnie zadaje pytanie. Właśnie w tym celu zakłada się Profil Zaufany.

Czym jest Profil Zaufany?

Profilem Zaufanym, który określany jest również jako eGo, jest bezpłatne narzędzie, które pozwala na potwierdzanie swoje tożsamości w prowadzeniu różnych spraw urzędowych w sieci. Służy zatem jako elektroniczny podpis.

Z Profilem Zaufany możemy bezpiecznie, szybciej, łatwiej i wygodniej wysyłać rożne dokumenty do serwisów urzędów, pobierać dokumenty on-line, a także pozyskiwać ważne dla nas informacje.

Dzięki Profilowi Zaufanemu można uzyskać dostęp między innymi do takich serwisów jak:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – możemy wtedy rozwijać podatki, pobierać różne zaświadczenia, uzyskać odpisy aktów

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – pozwala na umówienie się na wizytę w ZUS, składanie wniosków, sprawdzenie spraw ubezpieczeniowych

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) – pozwala na łatwiejsze założenie firmy, jej zawieszenie oraz zamknięcie

Oczywiście, to tylko przykładowe zastosowanie Profili Zaufanych, ponieważ możemy wykorzystać je również na inne sposoby. Aktualnie profil tego rodzaju jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów na potwierdzanie tożsamości osób w Polsce – także wśród przedsiębiorców.

Założenie swojego Profilu Zaufanego nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Możemy zrobić to na dwa sposoby – także bez wychodzenia z domu.

Profil Zaufany możemy załatwić na dwa sposoby:

- przez internet

- w punkcie potwierdzającym

Profil Zaufany może założyć każda osoba, która posiada PESEL i może zrobić to w dowolnym momencie.

Gdy chodzi o założenie profilu przez internet, możemy zrobić to z pomocą naszego internetowego konta bankowego – wtedy to bank uwiarygadnia nasze dane. Warto jednak pamiętać o tym, że nie każdy bank pozwala na założenie profilu za pośrednictwem konta bankowego. Druga metoda to wykorzystanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego.

Drugi sposób to z kolei dokonanie potwierdzenia swojej tożsamości w jednym z wielu punktów potwierdzających. Wniosek o założenie profilu możemy wtedy wysłać on-line, ale musimy potwierdzić go osobiście.

Uwaga! Ważność Profilu Zaufanego jest ograniczona – trwa 3 lata. Potem możemy dokonać przedłużenia jego ważności o kolejne 3 lata. Zatem jeśli masz już swój Profil Zaufany, sprawdź, do kiedy dokładnie jest on ważny!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.