W jakich urzędach złożymy dokumenty on-line?

W jakich urzędach złożymy dokumenty on-line?

Przez internet możemy załatwiać obecnie coraz więcej spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli także doceniasz komfort, sprawdź razem z nami, jakie dokumenty można złożyć obecnie przez internet w różnych urzędach w Polsce. Oszczędzis...

Przez internet możemy załatwiać obecnie coraz więcej spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli także doceniasz komfort, sprawdź razem z nami, jakie dokumenty można złożyć obecnie przez internet w różnych urzędach w Polsce. Oszczędzisz dzięki temu swój czas i pieniądze!

Wystarczy tylko dostęp do internetu, a także specjalne konto, które będzie potwierdzeniem naszej tożsamości – chociaż na początku musimy spełnić określone wymagania, aby rozpocząć korzystanie z urzędów on-line, to jednak w dłuższej perspektywie czasu to korzystne rozwiązane.

1. Założenie działalności gospodarczej

Jeśli dopiero chcesz założyć własną firmę, możesz zrobić to w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Złożenie wniosku może odbywać się również przez internet, ale musimy wtedy posiadać tak zwany Profil Zaufany, który możemy załatwić w wybranych urzędach, ale też w niektórych bankach.

Jeśli nie będziemy mieli jednak Profilu Zaufanego, także możemy skorzystać z wypisania wniosku on-line – potem możemy potwierdzić założenie firmy w lokalnym urzędzie gminy.

2. Składanie deklaracji podatkowych

Przez internet możemy również składać deklaracje podatkowe w Urzędzie Skarbowym. To wygodne rozwiązanie dla każdego, kto nie chce regularnie odwiedzać tego właśnie urzędu.

Deklaracje podatkowe można składać przez internet z wykorzystaniem Konta Podatnika na Portalu Podatkowym, wypełnionych zeznań podatkowych PFR, formularzy elektronicznych, aplikacji e-Deklaracje, a także Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

3. Rozliczenia z ZUS

Przedsiębiorcy mogą również łatwiej rozliczać się z ZUS przez internet. Teraz możliwe jest spłacanie składek na jeden rachunek przypisany do danego podatnika.

Do dyspozycji podatników jest również PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych, która pozwala przedsiębiorcom na uzyskanie dostępu do różnych usług on-line w urzędach. Dostęp do PUE możemy otrzymać przez Profil Zaufany, a także wtedy, gdy posiadamy podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub korzystamy z bankowości elektronicznej i nasz bank na to pozwala.

4. Usługi w serwisie eWnioski biznes.gov.pl

Do dyspozycji przedsiębiorców jest również punkt kontaktowy dostępny z wykorzystaniem strony internetowej biznes.gov.pl. Dzięki niemu też możemy załatwiać wiele różnych spraw związanych z działalnością firmy przez internet.

Za pośrednictwem serwisu możemy wysłać wnioski do urzędów, między innymi do Urzędu Skarbowego, możemy korzystać z bogatej gamy gotowych formularzy elektronicznych, które przeznaczone są do realizacji różnych procedur urzędowych.

Dokładne informacje możemy znaleźć na stronie internetowej: https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/search/procedures?cid=26620.

Zatem coraz więcej urzędów w Polsce pozwala na kontakt drogą elektroniczną i w ten sam sposób jesteśmy w stanie złożyć dokumenty – musimy tylko pamiętać o tym, że konieczne jest wtedy spełnienie określonych wymogów, na przykład posiadanie Profilu Zaufanego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.