Przedsiębiorcą można zostać przez internet

Przedsiębiorcą można zostać przez internet

Założenie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce wcale nie jest bardzo skomplikowane. Obecnie można zrobić to nawet przez internet!

Szacuje się, że każdego miesiąca w Polsce zakłada się około 20 tysięcy nowych jednoosobowych działalności gospodarczych. Oczywiście, część z prowadzonych firm również jest zamykana, niemniej jednak oznacza to, że w ciągu roku powstaje nawet około ćwierć miliona działalności.

Aktualnie założenie jednoosobowej firmy nie jest takie skomplikowane – można zrobić to przez wypełnienie jednego formularza CEIDG-1, który jest składany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne będzie również przesłanie odpowiednich danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie tylko w gminie

Wniosek CEIDG-1 można wypełnić w gminie i tam go złożyć, ale nie jest to jedyna propozycja. Także istnieje możliwość przekazania go przez internet – w tym celu konieczne będzie jednak posiadanie tak zwanego podpisu elektronicznego, którym będzie można potwierdzić swoją tożsamość przez internet. Alternatywnie można również założyć Profil Zaufany, który jest łatwiejszy do uzyskania i dodatkowo jest bezpłatny.

Profil Zaufany można założyć w urzędach, ale również można zrobić to przez internet – taką opcję mają te osoby, które posiadają konta w określonych bankach, w tym w PKO BP, Inteligo, w Banku Zachodnim WBK, Banku Pekao, mBanku, ING Banku, Banku Millennium lub konto Envelo. Wówczas przy jego zakładaniu używane są wcześniej potwierdzone dane.

Zakładanie Profilu Zaufanego krok po kroku:

  • wejdź na stronę Profilu Zaufanego
  • dokonaj rejestracji
  • wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i zatwierdź tożsamość

Tożsamość można potwierdzić, wykorzystując identyfikację z banku albo w wybranym urzędzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Jak wspomnieliśmy wcześniej, można też wykorzystać podpis elektroniczny, ale to usługa komercyjna oraz płatna.

Jak przesłać wniosek elektronicznie?

Założenie własnej firmy on-line jest bardzo proste – w tym celu wchodzimy na stronę internetową CEIDG, następnie wybieramy odpowiedni formularz i wypisujemy go on-line.

Warto przy tym zaznaczyć, że musimy przygotować określone informacje. Poza danymi personalnymi będziemy również potrzebowali takich informacji jak nazwa naszej firmy, kod PKD określający wykonywaną działalność, dane do księgowego, jeśli chcemy skorzystać z jego usług. Musimy też zastanowić się nad tym, jak będziemy rozliczać obowiązki podatkowe firmy.

Po wypełnieniu wniosku podpisujemy go podpisem elektronicznym albo zatwierdzamy z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

Formalności również w ZUS

Wcześniej wspomnieliśmy również o tym, że przedsiębiorca musi też zadbać o sprawy z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu także można wykorzystać Profil Zaufany albo podpis elektroniczny.

Formularz CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS, ale trzeba również dołączyć do niego odpowiednio takie dokumenty jak:

  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
  • ZUS ZZA – zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.