Różnice pomiędzy vatowcem a nievatowcem

Różnice pomiędzy vatowcem a nievatowcem
Różnice pomiędzy vatowcem a nievatowcem

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą ma możliwość wyboru dotyczącego bycia podatnikiem VAT. W większości przypadków, gdy przedsiębiorca osiąga sprzedaż na poziomie poniżej 200 000 złotych rocznie, nie musi być vatowcem. Jednak czasami to opłacalne rozwiązanie. Jakie są główne różnice między vatowcem a nievatowcem?

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług to aktualnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują także wykorzystanie dwóch stawek obniżonych: 8% i 5%.

Niektórzy przedsiębiorcy mają obawy przed tym, aby zostać podatnikami VAT. Zwykle dotyczą one dodatkowych obowiązków, które trzeba zrealizować, a także tego, czy takie posunięcie rzeczywiście będzie mogło się opłaci. Nie ma tutaj złotego środka. To, czy zostanie płatnikiem VAT będzie dla przedsiębiorstwa opłacalne, zależy od kilku czynników.

Najlepiej poznać różnice, które dotyczą podatników VAT oraz tych, którzy nie muszą opłacać tego właśnie podatku zgodnie z przepisami prawa. Wpływają one na obowiązki oraz dodatkowe profity przedsiębiorcy, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Podatek VAT

Vatowiec, czyli przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT, dolicza do wartości sprzedaży netto podatek VAT według stawki określonej w przepisach. Aktualnie stosuje się stawki 5%, 8% lub 23%. Cena netto po dodaniu podatku VAT daje cenę brutto dla podatnika VAT. Z kolei u przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem VAT cena netto rozpatrywana jest jako brutto.

Faktury i rachunki

Różnice dotyczą również tego, jakie dokumenty przygotowują ci przedsiębiorcy. Vatowiec wystawia faktury, z kolei nievatowiec zamiast faktur VAT wystawia rachunki.

Ewidencja VAT

Jedną z ważnych różnic jest również prowadzenie odpowiedniej ewidencji VAT, która jest obowiązkiem dla podatnika VAT. Natomiast przedsiębiorca będący nievatowcem jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT. Należ jednak pamiętać o tym, że powinien on prowadzić ewidencję sprzedaży, na podstawie której będzie mógł on kontrolować limit uprawniający go do korzystania ze zwolnienia. Jeśli zostanie on przekroczony, nievatowiec będzie musiał stać się podatnikiem VAT.

Odliczenie podatku

Jednym z plusów bycia podatnikiem VAT jest możliwość odliczania podatków, co pozwala na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Vatowiec może odliczyć podatek naliczony (zapłacony przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży). Nievatowiec nie ma takiej możliwości.

Deklaracje VAT

Vatowiec w związku z rozliczaniem się z wykorzystaniem podatku VAT musi składać miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT do Urzędu Skarbowego.

Przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT, nie musi prowadzić powyższych formalności samodzielnie – aktualnie może również zlecić je zewnętrznym biurom rachunkowym. Ich pracownicy będą mogli wtedy zająć się wszystkimi formalnościami związanymi z podatkiem VAT – prowadzeniem ewidencji VAT, wystawianiem faktur, przygotowywaniem deklaracji, doradzaniem klientowi. Za rozliczenia VAT najczęściej musimy dopłacić do podstawowej ceny usługi.