Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców
Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Zamierzasz założyć własną firmę? Gdy będzie to twoja nowa działalność gospodarcza, masz możliwość skorzystania z dodatkowych ulg w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności. Dotyczą one niższych składek ZUS, więc na start przedsiębiorca nie musi wydawać na ten cel tak wysokiej sumy. Ile obecnie wynoszą składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców?

Każda osoba, która zaczyna prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, a także wtedy, gdy firma jest jej jedynym tytułem ubezpieczeń, musi opłacać składki ZUS. Włączają one obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, a także wypadkowe i zdrowotne. Warto wskazać, że ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, niemniej wielu przedsiębiorców decyduje się na jego płacenie.

Kto może płacić niższy ZUS?

Osoby zaczynające działalność mają prawo do opłacania przez pierwsze dwa lata liczone od dnia rozpoczęcia działalności, niższych składek ZUS. Warto jednocześnie pamiętać o tym, że niższe składki oznaczają także niższe otrzymywane świadczenia w przyszłości!

Przy korzystaniu z ulgi należy zdeklarować, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziło się innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ulga nie dotyczy osób, które w ramach swojej działalności świadczą takie same usługi dla byłego pracodawcy, które świadczone były dwa lata przed dniem otwarcia tej działalności.

Z preferencyjnych warunków nie mogą korzystać też: twórcy i artyści, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej, osoby, które są wspólnikami jednoosobowej spółki z o.o.

Jak oblicza się ZUS dla początkujących przedsiębiorców?

Podstawą do dokonania obliczeń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a dokładnie 30% kwoty minimalnego. W 2017 roku jest to 600 złotych (30% x 2000 złotych = 600 złotych). W związku z tym składki preferencyjne na ZUS kształtują się następująco:

- ubezpieczenie emerytalne (19,52%) – 117,12 złotych

- ubezpieczenie rentowe (8%) – 48,00 złotych

- ubezpieczenie wypadkowe (1,80% dla firm ubezpieczających do 9 osób) – 10,80 złotych – stopa ustalana jest indywidualnie dla każdego płatnika i wynosi od 0,67% do 3,60 %

- dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (2,45 %) – 14,70 złotych

Łączna suma powyższych składek daje kwotę 190,62 złotych.

Oprócz tego przedsiębiorca opłacić musi ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku stosuje się inną podstawę do obliczeń, a mianowicie jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla IV kwartału roku. W związku z tym dla 2017 roku składka wynosi 297,28 złotych.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarząc i korzystające z preferencyjnych zasad nie muszą opłacać Funduszu Pracy.

W związku z tym, że przy ustalaniu preferencyjnych składek ZUS bierze się pod uwagę wysokość płacy minimalnej oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przyszłym, 2018 roku składki te będą wyższe. Koszty składek ZUS bez składki zdrowotnej będą wynosiły 200,16 złotych zamiast 190,62 złotych.

Po zakończeniu dwóch lat płatności preferencyjnych składek przedsiębiorca musi płacić je już w pełnym wymiarze, czyli ponad 1 000 złotych na miesiąc.