Szkolenia BHP w firmie. Kiedy trzeba je przeprowadzić?

Szkolenia BHP w firmie. Kiedy trzeba je przeprowadzić?
Szkolenia BHP w firmie. Kiedy trzeba je przeprowadzić?

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą również pamiętać o ich odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy powinniśmy przeprowadzić szkolenia BHP? Kto powinien je wykonać?

Jednoosobowych działalności gospodarczych nie obowiązują wymogi BHP, w tym konieczność szkoleń. Jednak wtedy, gdy osoba prowadząca taką działalność zaczyna zatrudniać pracowników, sytuacja ulega zmianie. Wówczas musi ona pamiętać o tym, aby spełniać wymagania Kodeksu pracy, w tym te związane z BHP. Od tego momentu to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Jednym z ustawowych obowiązków jest wówczas organizowanie szkoleń BHP dla pracowników. Szkolenia te mają odbywać się w godzinach pracy i ich koszty pokrywane są przez pracodawcę. Przedsiębiorcy najczęściej powierzają wtedy prowadzenie szkoleń BHP zewnętrznym firmom na zasadzie outsourcingu usług BHP. Szkolenia możemy podzielić na wstępne oraz okresowe.

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia wstępne przeznaczone są dla nowych pracowników i mają pomóc im w zaznajomieniu się z zagrożeniami na danym stanowisku pracy, przepisami i zasadami BHP. Są one prowadzone nie tylko dla pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, ale też tych na umowach cywilnoprawnych, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla praktykantów.

Szkolenia te dzielą się na dwie części, a mianowicie na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny przekazuje informacje ogólne dotyczące BHP, z kolei instruktaż stanowiskowy prowadzony jest już na stanowisku pracy i obejmuje zaprezentowanie obowiązku przez przełożonego, mistrza czy brygadzistę oraz wykonanie obowiązku przez pracownika.

Pracownik bez wstępnego szkolenia BHP nie może rozpocząć pracy na swoim stanowisku. Również odbycie szkolenia musi być odpowiednio udokumentowane na piśmie oraz w aktach pracowniczych.

Szkolenia BHP okresowe

Szkolenia okresowe są organizowane dla pracowników w celu aktualizacji oraz rozszerzenia posiadanych wiadomości w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe prowadzone jest w terminie 6 miesięcy po szkoleniu wstępnym dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, a także po 12 miesiącach dla pozostałych pracowników.

Szkolenia okresowe prowadzone są:

nie rzadziej niż raz na 1 rok – pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne

nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze

nie rzadziej niż raz 5 na lat – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe, dla zdrowia, pracownicy, których praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie BHP oraz pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP

nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi i inni

Warto wskazać, że szkolenia okresowe BHP mogą być prowadzone również przez internet.