Szkolenia umiejętności miękkich. Czy warto?

Szkolenia umiejętności miękkich. Czy warto?
Szkolenia umiejętności miękkich. Czy warto?

Obecnie coraz większe zainteresowanie w biznesie wzbudzają tak zwane umiejętności miękkie. Czym dokładnie są umiejętności miękkie? Jak możemy się ich nauczyć? Czy warto zdecydować się na szkolenia umiejętności miękkich?

Umiejętności czy kompetencje możemy podzielić na dwa rodzaje – twarde oraz miękkie. Umiejętności twarde są niezbędne do wykonywania pracy. Nazywane są również bazowymi czy podstawowymi. Umiejętności te jesteśmy w stanie podeprzeć odpowiednimi świadectwami, dyplomami oraz certyfikatami. Zaliczają się do nich między innymi wiedza zdobyta w trakcie studiów i szkoleń, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego czy posiadanie prawa jazdy.

Z kolei umiejętności miękkie odnoszą się do cech psychofizycznych oraz do umiejętności społecznych. Skupiają się one na postawach i zachowaniu człowieka. Niektórzy z nas posiadają już takie kompetencje, ale możemy też je nabywać i rozwijać. Warto jednak wskazać, że proces ten jest czasami bardziej skomplikowany niż nabywanie umiejętności twardych.

Do umiejętności miękkich zaliczają się przykładowo:

komunikatywność

kreatywność

umiejętność pracy w zespole

zarządzanie czasem

odporność na stres

autoprezentacja

negocjacje

wystąpienia publiczne

asertywność

Oczywiście, to tylko kilka przykładów umiejętności miękkich. Są to jednak tego rodzaju umiejętności, które są bardzo pomocne w codziennej pracy, w szczególności wtedy, gdy obejmuje ona kontakt z klientami i kontrahentami.

Warto przy tym wskazać, że umiejętności miękkie są uniwersalne i tak naprawdę są w stanie przydać się na różnych stanowiskach pracy. To powoduje, że są one obecnie również bardzo poszukiwane przez pracodawców u kandydatów na różne stanowiska.

Jak można nabyć umiejętności miękkie?

Nie każdy z nas posiada umiejętności miękkie, ale nie oznacza to wcale, że nie możemy ich nabyć. Dzięki nim, nawet bez rozbudowanych umiejętności twardych, jesteśmy w stanie pracować jeszcze efektywniej. Umiejętności te pozwalają również na łatwiejsze przyswajanie wiedzy na nowym stanowisku pracy i odnalezienie się w nieznanej dotąd rzeczywistości biznesowej.

Zdecydowanie najlepszym sposobem na nabycie umiejętności miękkich jest uczestnictwo w specjalnych szkoleniach. Są one obecnie organizowane przez wiele agencji szkoleniowych w całej Polsce. Możemy również skorzystać ze specjalnych szkoleń on-line, które najczęściej mają formę prezentacji.

Umiejętności miękkie – inwestycja, która się opłaca

Wobec tego posiadanie umiejętności miękkich jest bardzo pomocne w pracy, podobnie jak kompetencji twardych, które są najczęściej niezbędne do rozpoczęcia działania na konkretnym stanowisku.

Ze szkolenia umiejętności miękkich mogą czerpać korzyści zarówno osoby dopiero poszukujące dla siebie pracę i chcące zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jaki pracodawcy, którzy zdecydują się na przeszkolenie pracowników. Przeszkolenie pracowników jest wówczas kosztem, ale najlepiej traktować go jako perspektywiczną inwestycję, która zwróci się w niedługim czasie.