Szkolenie BHP w firmie – kto może je wykonać?

Szkolenie BHP w firmie – kto może je wykonać?
Szkolenie BHP w firmie – kto może je wykonać?

Każdy pracownik firmy powinien być odpowiednio przeszkolony pod kątem BHP zanim zostanie dopuszczony na stanowisko. Co więcej, przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że pracownik musi uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Kto może wykonać szkolenia BHP dla pracowników?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przeszedł szkolenia wstępnego BHP. Szkolenie tego rodzaju ma za zadanie zapoznanie pracownika z wymogami BHP oraz jego obowiązkami na stanowisku pracy. Dzieli się ono na dwie części, a mianowicie na instruktaż ogólny oraz na instruktaż stanowiskowy.

Po wskazanym w przepisach czasie pracownik powinien również odbyć szkolenie okresowe. Szkolenia te mają na celu rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy pracowników w zakresie BHP.

Do prowadzenia powyższych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia. Kto może je prowadzić? Zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami instruktaż ogólny mogą prowadzić:

- pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy

- osoba pełniąca zadania tej służby u pracodawcy

- pracodawca, który ma zadanie tej służby

- pracownik wyznaczony przez pracodawcę, który wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na prowadzenie programu instruktażu, a także posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP

W przypadku instruktażu stanowiskowego, który następuje po instruktażu ogólnym, obowiązki mogą realizować inne osoby. Warto wskazać, że instruktaż stanowiskowy polega na zaprezentowaniu pracownikowi jego obowiązków bezpośrednio na stanowisku pracy, dlatego wykonująca tę część szkolenia osoba musi być zaznajomiona z tym właśnie stanowiskiem.

Zgodnie z przepisami instruktaż stanowiskowy mogą prowadzić:

- wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami

- pracodawca

Osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy muszą posiadać właściwe doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Także muszą odbyć szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

W przypadku szkoleń okresowych obowiązują także powyższe wymogi – mogą być one prowadzone przez pracodawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia albo przez inną osobę, która je uzyskała.

Usługi szkoleniowe BHP

Większość przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług firm oferujących usługi szkoleniowe w dziedzinie BHP. Wówczas pracodawca nie musi dodatkowo inwestować w szkolenia dotyczące służby BHP. Cena szkolenia to zwykle kilkadziesiąt złotych za jedną osobę.

Firmy szkoleniowe oferują swoim klientom przystępne cenowo usługi w ramach szkoleń wstępnych oraz okresowych. Warto przy tym zaznaczyć, że szkolenia okresowe mogą być również prowadzone przez internet z wykorzystaniem metod e-learningowych – nie jest to możliwe w przypadku szkoleń wstępnych BHP.