Umiejętności twarde czy miękkie – w co inwestować?

Umiejętności twarde czy miękkie – w co inwestować?

O tym, czy jesteśmy dobrzy na danym stanowisku, decyduje wiele czynników. To nie tylko umiejętności twarde, czyli te związane z naszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, ale również te miękkie, które odnoszą się do naszych kompetencji interpersonalnych, mot...

O tym, czy jesteśmy dobrzy na danym stanowisku, decyduje wiele czynników. To nie tylko umiejętności twarde, czyli te związane z naszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, ale również te miękkie, które odnoszą się do naszych kompetencji interpersonalnych, motywacji i charakteru.

Planujesz założyć własną firmę? A może już teraz ją masz i zależy ci na tym, aby prowadzić ją jeszcze efektywniej? W takim przypadku warto pamiętać o umiejętnościach czy kompetencjach miękkich i twardych. W co powinniśmy inwestować, jeśli zależy nam na lepszych wynikach w pracy?

Umiejętności twarde

Umiejętności te odnoszą się do naszych zdolności zawodowych, wiedzy, doświadczenia. Są to kompetencje mierzalne, potwierdzane odpowiednimi certyfikatami, świadectwami i dyplomami. Umiejętności te możemy nabywać podczas studiów, a także różnych kursów i szkoleń, a także wraz ze stażem pracy.

Także umiejętności twarde określa się mianem podstawowych albo bazowych, ponieważ to one są niezbędne do pracy w określonym zawodzie. Przykładowo, jeśli chcemy pracować jako kierowca, musimy posiadać prawo jazdy. Gdy chcemy założyć własny salon kosmetyczny, powinniśmy mieć skończony odpowiedni kurs.

Przykładowe umiejętności twarde:

- wiedza specjalistyczna w danej dziedzinie

- znajomość języków obcych

- posiadanie prawa jazdy

- umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego

- umiejętność obsługi maszyn i urządzeń

Umiejętności miękkie

Z kolei o umiejętnościach miękkich mówimy wtedy, gdy chodzi o nasze zdolności psychofizyczne oraz kompetencje społeczne. Określają one to, jakim jesteśmy człowiekiem, jaką mamy postawę, jak radzimy sobie z różnymi sytuacjami.

Wiele osób mylnie uważa, że kompetencje miękkie to to samo co cechy charakteru. Warto jednak rozgraniczyć te dwa terminy. Umiejętności miękkie możemy pozyskiwać i rozwijać, dlatego możemy doskonalić się w tej dziedzinie.

Przykładowe umiejętności miękkie:

- komunikatywność

- odporność na stres

- umiejętność zarządzania czasem

- autoprezentacja

- asertywność

- umiejętność pracy w zespole

- kreatywność

- umiejętność negocjacji

Co jest ważniejsze – kompetencje miękkie czy twarde?

Zasadniczo trudno wskazać, jakie kompetencje są lepsze – w niektórych zawodach ważne jest posiadanie umiejętności twardych na bardzo wysokim poziomie, w innym z kolei ważne są te miękkie, ponieważ stykamy się wtedy częściej z klientem.

Wobec tego zarówno kompetencje miękkie, jak i kompetencje twarde są bardzo ważne. W zdecydowanej większości zawodów idealny pracownik czy właściciel firmy zajmujący się konkretnymi usługami lub oferujący produkty powinien posiadać dobrze rozwinięte umiejętności miękkie i twarde.

Zatem inwestować możemy w każdy rodzaj kompetencji – najlepiej przemyśleć, jakie z nich będą niezbędne w konkretnym zawodzie. To pozwoli nam na obranie najlepszej drogi, która pozwoli nam na osiągnięcie sukcesu w biznesie.

Szkolenia, kursy, a także różne publikacje oraz informacje o rozwijaniu umiejętności miękkich i twardych można znaleźć już teraz on-line. Z niektórych zajęć można skorzystać nawet za darmo!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.