Umowa na okres próbny – co warto o niej wiedzieć?

Umowa na okres próbny – co warto o niej wiedzieć?

Przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie pracownika może zrobić to na podstawie różnych typów umów. Jedną z nich jest umowa na okres próbny – kiedy można zdecydować się na taką umowę i z jakimi zaletami i wadami jest ona związana?

Nawet pozytywne przejście skomplikowanej rekrutacji nie oznacza, że pracownik będzie w firmie perfekcyjny i będzie w stanie spełnić wszystkie oczekiwania pracodawcy. Zdarza się, że jego umiejętności oraz wiedza nie są jednak na tak wysokim poziomie.

Aby sprawdzić pracownika i jego przydatność do pracy, pracodawca może zdecydować się na umowę na okres próbny. Jest ona też korzystna dla pracownika – może on wtedy ocenić warunki zatrudnienia i samodzielnie zdecydować, czy dana oferta jest dla niego.

Umowa na okres próbny – tylko do 3 miesięcy

Przede wszystkim musimy wskazać, że z pracodawca może zawrzeć umowę na okres próbny z nowym pracownikiem jedynie na określony czas – to maksymalnie do 3 miesięcy. W związku z tym przedsiębiorca ma możliwość „przetestowania” pracownika tylko na ten okres i potem będzie musiał zdecydować, czy podjąć z nim dalszą współpracę, czy podziękować mu.

Warto przy tym wskazać, że okres próbny w przypadku umowy o pracę może być zastosowany nie więcej niż jeden raz dla tego samego pracownika, chyba że pracodawca zmieni pracownikowi stanowisko pracy.

Uwaga! Musimy jednak pamiętać o tym, że sama zmiana nazwy miejsca pracy nie oznacza, że możemy zatrudniać pracownika cały czas na umowie na okres próbny. Sąd wskazał, że wtedy taka ponowna umowa jest równoznaczna z umową na czas nieokreślony, chyba że strony zgodziły się do zawarcia terminowej umowy o pracę.

Warto też wskazać, że można zastosować umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem ponownie, jeśli upłynęło co najmniej 3 lata od dnia wcześniej zawartej z nim umowy o pracę, a pracownik ma być zatrudniony na tym samym stanowisku pracy.

Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny

Przedsiębiorca może zwolnić pracownika zatrudnionego na okres próbny, ale musi pamiętać o tym, że musimy wtedy zachować okres wypowiedzenia. Okres ten zależny jest od tego, jak długo pracownik jest zatrudniony na umowie o pracę na okres próbny.

3 dni, gdy praca trwa 2 tygodnie

1 tydzień, gdy praca trwa nie dłużej niż 3 miesiące

2 tygodnie, jeśli praca trwa 3 miesiące

Okres próbny jest wliczany do stażu pracy pracownika, dlatego na tej podstawie może on potem zwiększyć okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu na umowę na czas określony albo nieokreślony, a także wpływa na wymiar urlopu.

Oczywiście, jeśli pracodawca nie będzie zadowolony z danego pracownika, może podziękować mu wtedy za współpracę i nie kontynuować z nim umowy o pracę. Potem może zatrudnić na to samo stanowisku nowego pracownika na okres próbny.

Podsumowując, umowa o pracę na okres próbny to dla pracodawcy bardzo korzystne rozwiązanie, które również ma zalety dla pracownika. Dzięki niemu można przetestować umiejętności oraz wiedzę pracownika jeszcze przed zatrudnieniem go na podstawie umowy o pracę na czas określony czy nieokreślony.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.