Gotówka czy płatności bezgotówkowe – z czego korzystać w firmie?

Gotówka czy płatności bezgotówkowe – z czego korzystać w firmie?

Przedsiębiorcy mają obecnie możliwość realizowania różnego rodzaju transakcji w sposób gotówkowy albo bezgotówkowy. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, dlatego warto pamiętać o nich przy doborze tych najkorzystniejszych dla swojego biznesu. Na co n...

Przedsiębiorcy mają obecnie możliwość realizowania różnego rodzaju transakcji w sposób gotówkowy albo bezgotówkowy. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy, dlatego warto pamiętać o nich przy doborze tych najkorzystniejszych dla swojego biznesu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

We współczesnym biznesie coraz częściej stosuje się rozliczenia bezgotówkowe i odchodzi się od płatności gotówką. Wynika to również z faktu, że coraz częściej rozliczamy się z klientami i kontrahentami on-line – wykonujemy w ten sposób różne transakcje, prowadzimy konta bankowe on-line, korzystamy z różnych form finansowania i systemów płatności internetowych.

Z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że gotówka też ma swoje zalety – w końcu nie wszędzie mamy do dyspozycji internet, a także są transakcje, które wygodniej jest nam opłacić właśnie gotówką. Przyjrzyjmy się zatem tym dwom sposobom płatności. Co będzie lepsze dla twojej firmy?

Płatności bezgotówkowe

Zacznijmy od płatności bezgotówkowych, jako że to one są obecnie bardzo popularne. Ich główne zalety to między innymi:

- oszczędność czasu

- globalny zasięg

- zmniejszenie kosztów

- większa kontrola nad transakcjami

- wygoda zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jego kontrahentów i klientów

Zatem ci przedsiębiorcy, którzy we współczesnym biznesie nie korzystają z płatności bezgotówkowych, automatycznie odcinają się od wielu klientów i kontrahentów, którzy zainteresowani są takimi właśnie transakcjami.

Wdrożenie w firmie płatności bezgotówkowej nie jest bardzo trudne. Możemy zastosować wtedy terminale do przyjmowania płatności kartami oraz systemy płatności on-line.

Oczywiście, firma może również korzystać z tych płatności do realizowania własnych transakcji – zapłaty za towar, usługi, można tak opłacać podatki i składki ubezpieczeniowe. Wystarczy dostęp do internetu, aby wykonać szybki przelew.

Gotówka

Jak wspomnieliśmy wcześniej, również płatności gotówkowe mają swoje zalety. Często wygodniej jest zapłacić nam gotówką za takie usługi i produkty, które możemy mieć od zaraz. Oczywiście, musimy też pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa – gotówkę możemy stracić łatwiej niż pieniądze wirtualne, dlatego musimy zawsze pamiętać o ich ochronie.

Warto też wspomnieć o tym, co mówią przepisy prawa na temat płatności gotówkowych w biznesie. Aktualnie obowiązują limity, poniżej których możemy korzystać z takich właśnie płatności. Jeśli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inna firma oraz wartość transakcji jest wyższa niż równowartość 15 000 zł bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, musimy wykonać płatność bezgotówkową. W przeciwnym przypadku nie będziemy mogli wrzucić takiej transakcji „w koszty”, w związku z tym nie pomogą nam one na korzystniejsze rozliczenia.

Podsumowując, jeśli chcemy łatwiej realizować płatności i także bez trudności przyjmować je od naszych klientów i kontrahentów, warto wybrać rozwiązania bezgotówkowe – są nie tylko wygodniejsze i bezpieczniejsze, a także szybkie, ale również czasami musimy je wybrać ze względu na przepisy prawne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.