Zadbaj o odpowiednie światło w miejscu pracy

Zadbaj o odpowiednie światło w miejscu pracy
Zadbaj o odpowiednie światło w miejscu pracy

Właściwe oświetlenie miejsca pracy wpływa na efektywność realizacji zadań, a przy tym zapobiega przemęczeniu wzroku. Zgodnie z przepisami BHP przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia pracownikom właściwego oświetlenia na stanowisku pracy. Powinien pamiętać o nim także przedsiębiorca prowadzący działalność samodzielnie.

Zbyt słabe, mało skupione, w nieodpowiedniej brawie czy padające z niewłaściwego kąta – takie oświetlenie nie będzie pomagało w prawidłowym realizowaniu obowiązków. Co więcej, może nawet obniżyć jakość jego pracy, a także przyczynić się do obniżenia satysfakcji i motywacji do pracy.

Obowiązki pracodawcy dotyczące oświetlenia w pracy

Zadbanie o właściwe oświetlenie na miejscu pracy wcale nie wiąże się z bardzo wysokimi kosztami – dzisiaj możemy zakupić niedrogie oświetlenie sprawdzające się świetnie na różnych stanowiskach pracy, między innymi przy pracy na komputerze. Pamiętajmy jednak o tym, aby stosować się do przepisów. Określają je Kodeks pracy oraz Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednie oświetlenie na stanowisku pracy. Wynika to z przepisów BHP, ponieważ pracodawca zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników przez tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wyróżniamy trzy główne rodzaje oświetlenia:

- oświetlenie ogólne – jego zadaniem jest równomierne oświetlenie danego obszaru bez uwzględnienia wymagań jego poszczególnych części

- oświetlenie miejscowe – dodatkowe oświetlenie w przypadku pracy wzrokowej, musi ono uwzględniać szczególne potrzeby oświetleniowe, wykorzystywane jest do zwiększenia natężenia oświetlenia, poprawy widoczności szczegółów

- oświetlenie złożone – termin stosowany na oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i miejscowego

Poszczególne rodzaje oświetlenia dobiera się w zależności od stanowiska pracy. Stosowanie oświetlenia ogólnego możliwe jest tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione, na przykład miejsca pracy rozmieszczone są równomiernie i wymagania dla stanowisk są takie same.

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”, do której odwołują się przepisy, pracodawca musi zapewnić na stanowisku pracy wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia.

W biurach minimalny poziom natężenia światłą wynosi:

500 lx – pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzania danych, stanowiska komputerowe, pokoje spotkań, sale konferencyjne

300 lx – recepcje, segregowanie dokumentów, kopiowanie

200 lx – archiwa, magazyny

Warto przy tym wskazać, że do pracy rekomenduje się wykorzystanie zimnej barwy światła zamiast barwy ciepłej (żarówkowej). Wynika to z faktu, że oświetlenie o barwie zimnej jest bardziej aktywizujące, sprzyja pracy, z kolei oświetlenie o barwie ciepłej sprzyja relaksowi.

W razie wątpliwości dotyczących doboru odpowiedniego oświetlenia, warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy eksperta w dziedzinie BHP.