Jak zmotywować pracowników?

Jak zmotywować pracowników?
Jak zmotywować pracowników?

Odpowiednia motywacja pracowników powinna być bardzo ważna dla każdego przedsiębiorcy. Kluczem do sukcesu dla większości firm jest grupa zadowolonych, zaangażowanych pracowników. Brak właściwej motywacji najczęściej oznacza gorsze wyniki pracy, co przekłada się też na gorszą sytuację firmy.

Warto wskazać, że pieniądze wcale nie jest jedyną metodą motywacji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą motywować pracowników na różne sposoby. Niektóre z nich pozwalają na uzyskanie lepszych wyników, inne z kolei nie są tak skuteczne.

Specjaliści zajmujący się rekrutacją oraz HR wskazują, że najlepsze efekty jest w stanie osiągnąć tak zwana motywacja pozytywna. To metody, które premiują pracowników, dlatego zachęcają ich do lepszej pracy. Po drugiej stronie stoi motywowanie negatywne, czyli wyznaczanie pracownikom kar, gdy nie spełnią wymagań przedsiębiorcy.

Motywowanie pozytywne

Zacznijmy od motywowania pozytywnego. Dzięki wykorzystaniu metod motywacji tego rodzaju przedsiębiorca może uzyskać podwładnych bardziej zadowolonych, zaangażowanych w rozwój przedsiębiorstwa.

Warto przy tym wskazać, że motywacja pozytywna wpływa również na wizerunek firmy na zewnątrz – odbierana jest ona wtedy jako bardziej przyjazna dla pracowników.

Metody motywacji pozytywnej:

- motywowanie finansowe – nagrody finansowe, premie uznaniowe czy zależne od wyników pracy, podwyżki dla pracowników

- motywowanie pozapłacowe – dodatkowe bonusy dla pracowników, w tym karnety do klubów sportowych, wysyłanie pracowników na kursy, zniżki na produkty firmy, bony, pakiety ubezpieczeniowe, wyjazdy integracyjne, ale i dobre słowo uznania za wykonaną pracę

Oczywiście, pracodawca powinien pamiętać o tym, że proces motywacji powinien być konsekwentny i długotrwały, a system przyznawania nagród przejrzysty. Jednocześnie powinny być one też dość łatwo osiągalne dla pracowników, ponieważ wtedy, gdy będą niedostępne, może rodzić to frustrację.

Motywowanie negatywne

Drugą kategorią metody motywacji jest motywowanie negatywne. Polega ono na zachęcaniu pracowników do bardziej efektywnej pracy przez stwarzanie negatywnej sytuacji zagrożenia. Przykładowo, pracodawca może mówić pracownikom, że jeśli nie będą wykonywać odpowiednio swoich obowiązków, wtedy przedsiębiorca może ich zwolnić, wlepić im kary, dać naganę.

Taki proces motywacji jest skuteczny, szczególnie wtedy, gdy pracownikowi zależy na pracy, ale z drugiej strony może być bardzo demotywujący i stresujący. Może on wpłynąć na pogorszenie atmosfery w pracy, obniżenie satysfakcji wykonywanych obowiązków, zmniejszenie kreatywności. Pracownicy nie będą tak zaangażowani, nie będą chcieli się rozwijać, dbać o dobro firmy. Także może odbić się to negatywnie na wizerunku firmy. W skrajnych przypadkach pracownik może oskarżyć pracodawcę o mobbing.

Podsumowując, gdy pracodawca pragnie skutecznie motywować pracowników, powinien robić to w sposób umiejętny. Stosowanie zbyt dużej ilości gróźb bez pozytywnej zachęty może spowodować, że pracownicy nie będą wcale zmotywowani do pracy, a wprost przeciwnie – będą gorzej realizowali swoje obowiązki.