Zamknięcie czy zawieszenie działalności – co wybrać?

Zamknięcie czy zawieszenie działalności – co wybrać?

Kiedy interesy w firmie nie idą tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, przedsiębiorcy zaczynają się zastanawiać nad możliwością zamknięcia lub też czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. Oba te rozwiązania znacząco różnią się od siebie i mają swoje plusy i minusy.

Kiedy interesy w firmie nie idą tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, przedsiębiorcy zaczynają się zastanawiać nad możliwością zamknięcia lub też czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. Oba te rozwiązania znacząco różnią się od siebie i mają swoje plusy i minusy. Warto się więc przyjrzeć tym zagadnieniom bliżej i samemu zadecydować, które wybrać, kierując się przede wszystkim dobrem naszej firmy i jej kondycją finansową.

 

Nie zawsze firma rozwija się tak, jak planowaliśmy. Występują także różne sytuacje w życiu, które zmuszają nas do tego, aby zamknąć lub też czasowo zawiesić działalność. Jest to z pewnością trudny etap dla każdego przedsiębiorcy, dla którego firma stanowiła nie tylko źródło utrzymania, ale także była powodem do dumy ze względu na realizowanie w niej swoich marzeń. Trzeba jednak rozsądnie podejść do tematu i podjąć decyzję, czy tylko czasowo zawiesimy działalność, czy jednak zdecydujemy się na całkowite zamknięcie firmy wiedząc, że każde z tych rozwiązań, pociąga za sobą konkretne konsekwencje.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawiesić działalność gospodarczą można maksymalnie na 2 lata. Są jednak od tego wyjątki i można ten czas wydłużyć do nawet 6 lat. Dzieje się tak wówczas, gdy wychowujemy w tym czasie niepełnosprawne dziecko. Bardzo ważne jest jednak to, że zawiesić działalność gospodarczą może tylko firma, która nie zatrudnia pracowników. Trzeba więc najpierw dokonać zwolnień, a dopiero potem rozpocząć wszystkie procedury związane z zawieszaniem działalności.

Jeżeli chodzi o procedury zawieszania działalności są one proste, gdyż tylko informujemy o tym CEIDG, wysyłając im pocztą lub też przez stronę internetową stosowne dokumenty. Możemy też stawić się osobiście i dokonać zawieszenia działalności. Kiedy nasza działalność gospodarcza zostaje zawieszona, mamy jeszcze prawo do czerpania korzyści finansowych z trwających umów z kontrahentami.

Musimy też uregulować wszelkie inne zobowiązania. W tym celu możemy sprzedawać mienie firmy i korzystać z pieniędzy zgromadzonych na firmowych lokatach.

 

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej jest bardziej skomplikowane niż jej zawieszenie. Warto więc wówczas zatrudnić odpowiednie biuro księgowe do tego, aby pomogło zgromadzić potrzebną dokumentację.

Żeby zamknąć działalność gospodarczą, musimy bowiem wyrejestrować firmę z CEIDG i ZUS-u, a także poprawnie rozliczyć VAT. Należy przy tym podkreślić, że również w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej, możemy na nowo otworzyć firmę po jakimś czasie. Oczywiście procedury będą wtedy większe niż w przypadku odwieszenia działalności.

Trzeba jednak zaznaczyć, że zamykając działalność gospodarczą, możemy korzystać z zasiłku dla bezrobotnych, co w takiej sytuacji będzie niezwykle korzystne. Możemy również liczyć na wszelkiego rodzaju inne dofinansowania, które pomogą nam stanąć na nogi. Okazuje się więc, że zarówno zamknięcie działalności, jak i jej zawieszenie mają swoje pozytywne i negatywne aspekty. W podjęciu tak ważnej decyzji, który wariant wybrać, musimy kierować się własnym dobrem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.