Plan marketingowy – co to jest?

Plan marketingowy – co to jest?

Gdy chcemy założyć działalność gospodarczą, powinniśmy dobrze przemyśleć każdy jej element. Powodzenie przedsięwzięcia będzie zależało między innymi od naszego planu biznesowego, w tym również od przyjętej metody promocji. W tym celu opracowuje się specjalny plan marketingowy.

 

Często możemy spotkać się ze zdaniem, że jeżeli firma nie zacznie się reklamować, tak naprawdę nie będzie mogła skutecznie dotrzeć do klientów. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj internet – tutaj często mówi się, że gdy firma nie jest możliwa do wyszukania w wyszukiwarce, tak naprawdę nie istnieje. Warto więc zadbać o dobrą promocję, która wyróżni firmę na tle konkurencji i przyciągnie nowych klientów.

Czym dokładnie jest plan marketingowy?

Plan marketingowy jest najczęściej elementem biznesplanu lub opracowywany jest przy wprowadzaniu na rynek nowego produkty. Jest to plan, który pozwala na wyznaczenie drogi dla działań marketingowych prowadzonych przez firmę w nadchodzącym czasie, a także opracowanie spójnej strategii tych działań zgodnie z potrzebami firmy oraz jej położeniem rynkowym. Właśnie dlatego zaleca się też wykonanie analizy rynkowej, która pozwoli na zaplanowanie odpowiednich działań w zależności od jej sytuacji na rynku.

Oprócz tych ogólnych wskazań plany marketingowe posiadają także precyzyjne wskazania dla poszczególnych zespołów i pracowników, którzy działają w ramach ich realizacji. Wskazuje się wtedy na zadania i ich harmonogramy, odpowiedzialność pracowników i zespołów, a także określa się metody monitoringu celów, co pozwala na stwierdzenie, czy przygotowany plan marketingowy działa.

Ponadto plany marketingowe zawierają również informacje dotyczące finansowania działań marketingowych, na przykład może być to pożyczka ratalna, która będzie przeznaczona na współpracę z agencją reklamową, na wykupienie poszczególnych usług marketingowych.

Elementy planu marketingowego

- informacje na temat firmy i otoczenia rynkowego, w którym działa

- pozycja rynkowa firmy i związane z nią możliwości i zagrożenia, na przykład poprzez wykonanie analizy słabych i mocnych stron SWOT, a następne dostosowanie strategii

- dokładne cele i zadania marketingowe do wykonania

- program działań z harmonogramem i wskazaniem odpowiedzialności za prowadzenie działań

- budżet marketingowy, także ze wskazaniem poszczególnych wariantów

- prognozy, czyli przewidywane efekty działań marketingowych

- metody kontroli postępów i realizacji zadań

Gdy będziemy posiadali taki właśnie plan marketingowy dla naszej firmy, wówczas będziemy mogli na dowolnym etapie sprawdzić, czy udało nam się osiągnąć zakładane wyniki w wyznaczonym koszcie i czasie. Możemy też wtedy łatwo wykonywać korekty, aby unikać niepotrzebnych wydatków i sprawdzać, czy produkt odpowiada założeniom, czyli wzbudza zainteresowanie wśród klientów.

Podsumowując, jeżeli chcemy, aby nasza firma działała jeszcze lepiej, nie zapominajmy o marketingu. W tym przypadku bardzo pomoże nam plan marketingowy – sprawdzi się zarówno w mniejszych, jak i większych firmach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.