Zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej

Zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej

Reklama jest dźwignią handlu. Z tego powodu wielu przedsiębiorców inwestuje w promocję swojej firmy. Dużym zainteresowaniem cieszy się także reklama zewnętrzna, czyli outdoorowa. Gdy chcemy także z niej skorzystać, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasada...

Reklama jest dźwignią handlu. Z tego powodu wielu przedsiębiorców inwestuje w promocję swojej firmy. Dużym zainteresowaniem cieszy się także reklama zewnętrzna, czyli outdoorowa. Gdy chcemy także z niej skorzystać, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Przedsiębiorcy mogą reklamować się na wiele różnych sposobów. Mogą robić to w mediach, na przykład w internecie albo w telewizji. Mogą również robić to w przestrzeni publicznej. Jeśli przedsiębiorca wybiera reklamę zewnętrzną, musi podporządkować się aktualnym przepisom prawnym w tym właśnie zakresie.

Przepisy dotyczące reklamy w przestrzeni publicznej regulują:

ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

ustawa 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tak zwana „ustawa krajobrazowa”

ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

Ponadto kwestie związane z umieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej regulują lokalne przepisy prawa miejscowego, przykładowo miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały miejskie, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gdzie można umieścić reklamę zewnętrzną?

Reklama zewnętrzna może mieć różne formy. Może mieć ona między innymi postać tablic informacyjnych i reklamowych umieszczanych na budynkach i stelażach, liter przestrzennych, flag reklamowych, bannerów, dużych billboardów, stojaków reklamowych, tablic LED, a to tylko kilka możliwości.

Umieszczenie reklamy zewnętrznej na budynku wymaga zgłoszenia tego właściwemu terytorialnie organowi, na przykład jest to organ architektoniczno-budowlany, czyli starosta, wojewoda albo Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Warto przy tym pamiętać, że umieszczanie reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przepisy określają też, że reklamy można umieszczać na fasadach wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ale tylko w sytuacji, gdy nie będą ograniczać dziennego oświetlenia dochodzącego do mieszkań. Przykładowo można umieścić je na ścianach bez okien, na oknach klatek schodowych lub lokali użytkowych. Ponadto mogą być one umieszczane na elewacjach budynków podczas remontów.

Jak przygotować dobrą i legalną reklamę zewnętrzną firmy?

Przedsiębiorstwo powinno pamiętać o tym, że reklama powinna być zarówno legalna, jak i skuteczna. W przypadku reklamy zewnętrznej warto zwrócić się do dobrej agencji reklamowej, która będzie mogła zaoferować profesjonalną pomoc w zaprojektowaniu reklamy oraz jej wykonaniu, a także montażu we wskazanym miejscu.

Agencje reklamowe służą swoim klientom kompleksową obsługą dotyczącą przygotowania kampanii reklamowej typu outdoor. Pamiętajmy jednak o tym, żeby wcześniej sprawdzić, czy miejsce, w którym chcemy powiesić reklamę, na przykład banner, nie podlega specjalnym lokalnym przepisom. Pamiętajmy też o tym, że nie zawsze krzykliwa reklama jest tą najskuteczniejszą.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.