5 zalet usług outsourcingowych dla firm

5 zalet usług outsourcingowych dla firm

Outsourcing cieszy się dzisiaj bardzo dużym zainteresowaniem i z usług tego rodzaju korzysta wielu przedsiębiorców – zarówno tych mniejszych, jak i większych. Dlaczego warto wybierać usługi outsourcingowe? 

Outsourcing to skrót od angielskiego outside-resource-using. Określenie to odnowi się do wydzielenia ze struktury organizacyjnej firmy niektórych prowadzonych przez nią funkcji, a następnie do przekazania jej innym podmiotom do realizacji. W związku z tym przedsiębiorstwo zleca wtedy określone usługi zewnętrznym firmom.

Kiedy możemy skorzystać z usług outsourcingowych?

Pojęcie outsourcingu zostało użyte pierwszy raz w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Gwałtowny wzrost zainteresowania tymi usługami widać natomiast na początku XXI wieku. Teraz z usług outsourcingowych korzystają nawet mniejsze firmy, które chcą otrzymać pełną i fachową obsługę.

Outsourcing świadczony jest w bardzo wielu różnych dziedzinach. Zaliczają się do nich między innymi informatyka, rachunkowość, szkolenia, rekrutacja, obsługa klientów, ochrona fizyczna, reklama, prawo, konsulting, sprzątanie czy usługi gastronomiczne. Wobec tego pomoc zewnętrznych firm możemy otrzymać w bardzo szerokim zakresie. Dlaczego jednak warto wybrać outsourcing?

1. Obniżenie kosztów działalności

Jednym z głównych powodów związanych z wyborem usług outsourcingowych jest zmniejszenie kosztów związanych z działalnością. Firma nie musi wtedy zatrudniać własnego informatyka czy osoby odpowiadającej za sprzątanie, czyli nie musi tworzyć nowego stanowiska pracy, ale otrzymuje pomoc specjalistów w niskiej cenie.

2. Pozyskanie odpowiednich zasobów i wiedzy eksperckiej

Obsługa outsourcingowa pozwala na uzyskanie dostępu do specjalistycznych zasobów oraz wiedzy. Firma nie musi kupować wyposażenia oraz narzędzi, ponieważ zapewnia je firma zewnętrzna. Nie musi wobec tego ponosić żadnych wysokich kosztów, które wpływają na jej kondycję finansową.

3. Zwiększenie elastyczności działalności

Firma decydująca się na outsourcing może również łatwo dopasować usługi tego rodzaju do swoich potrzeb. Mowa tutaj przede wszystkim o skalowalności, czyli możliwości szybkiego dopasowania skali działalności do zapotrzebowania na czynniki produkcji.

4. Możliwość skupienia się na swoich celach

Poprzez korzystanie z usług outsourcingowych firma może skoncentrować się na swojej działalności i nie musi zajmować się tymi czynnościami, które nie są kluczowe dla jej funkcjonowania. To przekłada się na możliwość osiągnięcia większego sukcesu firmy.

5. Podział ryzyka

Ostatnią prezentowaną przez nas zaletą outsourcingu jest podział ryzyka. Oznacza to, że firma korzystająca z takiej usługi nie ponosi całkowitego ryzyka, jako że określone czynności prowadzone są przez firmę zewnętrzną.

W związku z powyższym outsourcing to bardzo atrakcyjna oferta przeznaczona dla firm – dzisiaj z pomocy tego rodzaju korzysta coraz więcej przedsiębiorców, wobec tego warto rozważyć wybranie pomocy firm outsourcingowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.