Organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników

Organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników

Obecnie coraz więcej firm myśli o organizacji imprez integracyjnych dla swoich pracowników. W ostatnich latach popularność tych wydarzeń stała się bardzo duża. Dlaczego jednak są one tak często organizowane? Jakie korzyści możemy osiągnąć dzięki imprezom integracyjnym? 

Obecnie coraz więcej firm myśli o organizacji imprez integracyjnych dla swoich pracowników. W ostatnich latach popularność tych wydarzeń stała się bardzo duża. Dlaczego jednak są one tak często organizowane? Jakie korzyści możemy osiągnąć dzięki imprezom integracyjnym? Jak zaplanować niezapomniane wydarzenie dla pracowników?

Imprezy integracyjne to jeden ze stałych elementów w życiu wielu firm. Inne z kolei nie organizują ich w ogóle. Imprezy integracyjne nie mają też zbyt dobrej renomy, jako że kojarzone są przede wszystkim z dużą ilością alkoholu pitego w gronie pracowników. Jednak na drugiej stronie bieguna stoją takie imprezy, które mają zupełnie inny przebieg i rzeczywiście są w stanie działać na korzyść przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca nie powinien traktować wobec tego imprez integracyjnych jako zbędnego kosztu. Warto spojrzeć na nie również z innej strony i dojrzeć ich pozytywne aspekty, dzięki którym imprezy tego rodzaj mogą być również inwestycją, która naprawdę się opłaca.

Główne korzyści wynikające z organizacji imprez integracyjnych:

  • niezapomniane wrażenia dla pracowników – gdy impreza będzie zorganizowana profesjonalnie i prowadzona przez doświadczonych animatorów, dostarcza uczestnikom mnóstwo pozytywnej energii,
  • budowa silnego zespołu – głównym celem imprez integracyjnych jest integracja pracowników, dlatego wspierają one budowanie zwartego, silnego, dobrze rozumiejącego się zespołu, który razem może odnosić jeszcze większe sukcesy
  • forma nagrody i motywacji dla pracownika – pracownicy uczestniczący w imprezach integracyjnych są lepiej zmotywowani do dalszego działania, zaangażowani w swoje obowiązki oraz w rozwój firmy
  • mniejsze zmęczenie i stres – także impreza integracyjna może zmniejszyć niekorzystne symptomy pracy takie jak zmęczenie czy stres, dzięki temu imprezy te są doskonałą odskocznią od codzienności
  • większe zrozumienie między pracownikami i łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów – luźna atmosfera panująca podczas imprez integracyjnych sprzyja też lepszej atmosferze w miejscu pracy
  • okazja do podniesienia kwalifikacji pracowników – imprezę integracyjną firma może połączyć również ze szkoleniem skoncentrowanym na podniesieniu kwalifikacji pracowników

O czym należy pamiętać przy organizacji imprez integracyjnych?

Jeżeli chcemy osiągnąć powyższe korzyści z imprez organizacyjnych, powinniśmy również dobrze je zaplanować. Możemy zrobić to samodzielnie albo skorzystać z pomocy fachowców, którzy zajmują się prowadzeniem eventów dla biznesu.

Impreza powinna być dopasowana do zainteresowań pracowników, wypełniona interesującymi atrakcjami, powinna zapewniać również wysoki komfort, dlatego warto zadbać o odpowiednie noclegi dla pracowników oraz innego rodzaju udogodnienia.

Wobec tego imprez integracyjnych nie powinniśmy traktować jedynie jako kolejnego kosztu, ale jako sposób na poprawę efektywności działania całego przedsiębiorstwa. Najważniejsze jest jednak przygotowanie takiej imprezy, która sprawi, że pracownicy będą całkowicie usatysfakcjonowani.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.