Bezpieczna firma w internecie

Bezpieczna firma w internecie

Dzisiaj zdecydowana większość przedsiębiorców korzysta na co dzień z internetu. Sklepy internetowe, strony firmowe, aplikacje on-line, przechowywanie danych w chmurze – to tylko kilka przykładów. Jeżeli jednak nie będziemy przestrzegać odpowiednich zasad, możemy narazić się na spore niebezpieczeństwo i stać się ofiarą cyberprzestępstw. O czym musimy pamiętać?

Obecność firmy w sieci niesie ze sobą wiele korzyści, ale musimy też pamiętać o tym, że on-line czekają na nas także zagrożenia, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy. Oczywiście, wszystko zależy od tego, jak firma korzysta z internetu – czy posiada własne serwery, a może korzysta tylko z jednego komputera z podłączeniem do sieci?

Odpowiednia edukacja

Bardzo dużo przypadków naruszenia bezpieczeństwa firmy on-line wynika z braku wiedzy. Wobec tego powinniśmy pamiętać o tym, aby wyedukować odpowiednio pracowników, a także samemu poznać zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

  • nie wchodź na podejrzane strony internetowe, nie korzystaj z nieznanych ci aplikacji czy sprzętów
  • nie otwieraj wiadomości e-mail pochodzących z niepotwierdzonych źródeł
  • aktualizuj regularnie system, przeglądarki, programy antywirusowe
  • wyloguj się z używanych serwisów, gdy z nich nie korzystasz
  • nie udostępniaj nikomu wrażliwych danych, na przykład danych osobowych, danych z kart płatniczych i kredytowych, danych z dokumentów firmowych
  • nie należy przechowywać haseł na komputerze, w postaci łatwo dostępnych plików, na karteczkach

Bezpieczny sprzęt

Należy zadbać również o bezpieczeństwo używanego w firmie sprzętu. Należy pamiętać o zabezpieczeniu serwerów i komputerów przez instalację programów antywirusowych i anti-spyware, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe dane, należy także stosować mocne hasła, aby nikt nie mógł ich złamać.

Dostęp do kluczowego sprzętu, na przykład serwerów, dysków twardych powinien być zablokowany, aby niepowołane osoby nie mogły się do nich dostać.

Bezpieczeństwo płatności w internecie

Wiele firm korzysta z płatności on-line. To duże usprawnienie, gdy mamy wykonać przelew czy zapłacić kartą. Jednak wiąże się też z określonym niebezpieczeństwem, które może prowadzić do utraty pieniędzy.

W internecie możemy narazić się na phishing, czyli metodę polegającą na tym, że oszust podszywa się pod inną osobę czy instytucję, aby wyłudzić nasze dane. Także należy uważać wtedy, gdy korzystamy z urządzeń mobilnych, ponieważ także i w ich przypadku zagrożenie występuje. Powinniśmy korzystać ze sprawdzonych systemów i instytucji płatniczych, nie otwierać podejrzanych wiadomości, uważać, gdzie robimy zakupy.

Pomoc fachowców

Aby zwiększyć bezpieczeństwo firmy w internecie, możemy skorzystać również z pomocy fachowców w tej właśnie dziedzinie. Eksperci w dziedzinie IT będą mogli zadbać o wszystko, co związane jest z działaniem firmy pod kątem bezpieczeństwa.

Istnieje także możliwość wybrania wsparcia ekspertów w formie outsourcingu – wtedy ponosimy niższe koszty, ponieważ nie musimy zatrudniać własnego pracownika.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.