Pożyczki dla osób wykonujących wolne zawody

Pożyczki dla osób wykonujących wolne zawody

Osoby wykonujące wolne zawody zwykle nie mają trudności z uzyskaniem pożyczki lub kredytu, aby finansować swoją działalność. Co więcej, często mogą otrzymać dodatkowe korzyści. Kogo zaliczamy do wolnych zawodów i gdzie ich przedstawiciele mogą liczyć na wsparcie finansowe?

 

Wielu z nas wolne zawody kojarzy z artystami czy twórcami. Nic bardziej mylnego. Pod tym pojęciem kryją się całkowicie inne zawody, na przykład są to aptekarze, adwokacie, architekci, notariusze, komornicy, doradcy podatkowi, pielęgniarki i położne, psycholodzy, fizjoterapeuci, lekarze. Przedstawiciele wolnych zawodów są osobami zaufania publicznego, muszą posiadać odpowiednią specjalizację.

Wobec tego można od razu wskazać, że przedstawiciele wolnych zawodów zarabiają najczęściej bardzo dobrze. W związku z tym najczęściej nie mają oni żadnych trudności z otrzymaniem nawet wyższych kwotowo pożyczek i kredytów.

Łatwiej dostępne pożyczki dla przedstawicieli wolnych zawodów

Banki, a także inne instytucje pożyczkowe często pożyczają pieniądze przedstawicielom wolnych zawodów. Wynika to z faktu, że mają oni wyższą zdolność kredytową niż osoby zatrudnione na etatach. Co więcej, niektóre banki kierują swoje określone kredyty i pożyczki tylko do przedstawicieli danej grupy.

Oczywiście, do uzyskania pożyczki czy kredytu potrzebujemy wtedy odpowiedniej zdolności kredytowej i musimy spełnić inne, dodatkowe warunki. Wiele instytucji stosuje jednak uproszczone procedury, które wymagają jedynie złożenia wniosku, pokazania dokumentu tożsamości oraz certyfikatu, legitymacji albo dyplomu będących potwierdzeniem wykonywania zawodu. W przypadku wyższych sum możliwe jest też uzyskanie pożyczki na oświadczenie.

Nie będziemy mieli również problemu z uzyskaniem pożyczki w firmach pozabankowych, gdy chcemy uzyskać chwilówkę albo pożyczkę ratalną. Takie pożyczki oferowane są już od pierwszego dnia działalności.

Niższe koszty pożyczki lub kredytu

Kredyty i pożyczki oferowane przez banki dla przedstawicieli wolnych zawodów nierzadko są też tańsze od tych standardowych. Może być to zarówno kwestia obniżonej marży, jak i oprocentowania. W związku z tym przedstawiciele wolnych zawodów mogą nierzadko uzyskać kredyty i pożyczki na bardzo dobrych warunkach.

W przypadku pożyczek pozabankowych nie zawsze mamy do czynienia z niższymi kosztami, jako że firmy te zwykle nie różnicują swojej oferty w zależności od tego, komu oferują swoje usługi. W związku z tym za pożyczkę zapłacimy wtedy tyle samo, ile inne osoby nie wykonujące tak zwanych wolnych zawodów.

Pożyczki bankowe i pozabankowe dla wolnych zawodów

Podsumowując, osoby wykonujące wolne zawody mogą liczyć na łatwiejsze i tańsze pożyczki oraz kredyty. Są to przedstawiciele zawodów zaufania społecznego, posiadają przy tym pewność zatrudnienia, co powoduje, że dla banków są korzystnymi klientami – ryzyko niespłacenia zobowiązania jest wtedy znacznie mniejsze w porównaniu z innymi grupami zawodowymi.

Z kolei w przypadku pożyczek pozabankowych oferty zwykle pozostają takie same – wynika to z faktu, że firmy te na ogół nie przygotowują osobnych ofert indywidualnych dla swoich klientów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.