Pożyczki dla nowych działalności gospodarczych. Jakie zabezpieczenia?

Pożyczki dla nowych działalności gospodarczych. Jakie zabezpieczenia?

Nowe firmy potrzebują najczęściej sporych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym pojawia się pytanie – jak wszystko sfinansować? Gdy nie mamy oszczędności, w takim przypadku rozwiązaniem będzie pożyczka dla nowych działalności gospodarczych. Czy jednak po to, aby ją otrzymać, musimy przedstawiać jakieś zabezpieczenia?

Jeżeli dopiero rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej, możemy mieć trudności w uzyskaniu pieniędzy na jej działalność. Większość banków z rezerwą podchodzi do nowych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie osiągają żadnych dochodów. To prosta zależność – nie jesteśmy jeszcze w stanie przedstawić odpowiednich źródeł finansowania, które będą budowały naszą zdolność kredytową, więc bank nie wie, czy jesteśmy godnym zaufania pożyczkobiorcą.

Te banki, które oferują pożyczki dla nowych działalności gospodarczych, najczęściej robią to na dość restrykcyjnych warunkach. Znajdują się wśród nich przede wszystkim pozytywna historia kredytowania określona w bazach takich jak BIK, BIG, przedstawienie biznesplanu, dostarczenie dokumentów rejestracyjnych i księgowych. Zdarza się też, że konieczne jest zabezpieczenie pożyczki.

Czym jest zabezpieczenie pożyczki?

Zabezpieczenie pożyczki pozwala pożyczkodawcy na zmniejszenie ryzyka. To dodatkowa gwarancja przy spłacie zadłużenia wtedy, gdy pożyczkobiorca okaże się niewypłacalny. Gdy w związku z tym pożyczka ratalna tego wymaga, pożyczkobiorca będzie musiał przedstawić zabezpieczenie. Stosowane jest ono właśnie wtedy, gdy trudno określić zdolność kredytową lub w sytuacji, gdy chodzi o pożyczki na wyższe sumy.

Oczywiście, dla pożyczkobiorcy zabezpieczenie pożyczki jest dodatkową niedogodnością oraz większym ryzykiem. Właśnie dlatego tak wielu przedsiębiorców poszukuje pożyczki bez zabezpieczeń. Ponadto nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić stawiane przez bank czy firmę pożyczkową wymagania. Poniżej prezentujemy, jakie są najczęściej stosowane sposoby zabezpieczenia pożyczki.

Sposoby zabezpieczenia pożyczki:

  • podpisanie weksla – najczęściej jest to weksel własny pożyczkobiorcy in blanco, pożyczkobiorca, podpisując weksel, zobowiązuje się do spłaty sumy wpisanej na wekslu
  • poręczenie osoby fizycznej – pożyczkobiorca przedstawia osobę fizyczną, która w razie jego niewypłacalności przejmie na siebie obowiązek spłaty rat
  • hipoteka – jest to jedna z najpewniejszych form zabezpieczeń, która polega na zastawie nieruchomości, gdy pożyczka nie będzie spłacona, pożyczkodawca może zająć nieruchomość
  • zastaw ruchomości – mogą być to maszyny, samochody, w przypadku braku spłaty ruchomości zostaną przejęte i sprzedane

Pożyczki bez zabezpieczeń w Aasa Dla Biznesu!

Jeśli także zainteresowały cię pożyczki dla nowych działalności gospodarczych, ale nie chcesz narażać się na niebezpieczeństwo wynikające z zastosowania zabezpieczeń pożyczki, zapraszamy do Aasa Dla Biznesu. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę – to pożyczka ratalna udzielana bez żadnych zabezpieczeń i poręczeń w sumie do 10 000 złotych i na okres do 24 miesięcy. Można otrzymać ją już od pierwszego dnia prowadzonej działalności.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą pełną ofertą zaprezentowaną na stronie Aasa Dla Biznesu!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.