Czy BIK może przeszkodzić w otrzymaniu pożyczki dla firm na start?

Czy BIK może przeszkodzić w otrzymaniu pożyczki dla firm na start?

Założenie własnej działalności gospodarczej najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania właściwych środków na wszystko, co potrzebne jest na starcie. Wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie maszyny i urządzenia, zakupienie materiałów, towarów, reklama to tylko niektóre koszty, które pojawiają się na początku. W celu ich opłacenia możemy zdecydować się na pożyczkę dla firm na start. Czy jednak będzie ona możliwa do uzyskania przy negatywnej historii kredytowania w bazach BIK?

 

Biuro Informacji Kredytowej S.A., czyli w skrócie BIK jest najbardziej popularnym biurem gromadzącym i udostępniającym informacje o osobach pożyczających pieniądze. Wbrew powszechnemu przekonaniu, w BIK znajduje się każdy, kto kiedykolwiek wziął pożyczkę czy kredyt. Na podstawie informacji znajdujących się w bazach BIK tworzy się scoring, czyli wyrażoną w punktach ocenę wiarygodności kredytowej klienta.

Scoring jest bardzo pomocnym narzędziem w szybkiej ocenie wniosku klienta – korzystają z niego banki, SKOK-i oraz od niedawna firmy pożyczkowe, które działają jako pozabankowe. Dzięki informacjom w bazie BIK przygotowanie decyzji o pożyczce czy kredycie jest szybsze, dlatego może być ona przekazana klientowi nawet jeszcze tego samego dnia.

Negatywna historia w BIK – co to oznacza?

W związku z tym, że w bazach Biura Informacji Kredytowej znajdują się wszyscy klienci banków, SKOK-ów oraz firm pożyczkowych, którzy zaciągnęli pożyczkę lub kredyt, scoring może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Pozytywna historia kredytowania, mówiąc ogólnie, powstaje wtedy, gdy klient regularnie spłaca swoje zobowiązania. Z kolei negatywna ma miejsce wtedy, gdy spóźniamy się w spłacie zobowiązania. To sygnał dla innych podmiotów korzystających baz BIK, że nie jesteśmy do końca zaufanym klientem.

Jeżeli mamy negatywną historię w bazach BIK, nie otrzymamy kredytu czy pożyczki w banku. Instytucje te najczęściej odmawiają wtedy przekazania środków, do czego mają pełne prawo, ponieważ wtedy minimalizują swoje ewentualne straty, gdy okaże się, że klient nie odda pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że pożyczki dla firm na start bez BIK nie są całkowicie niemożliwe. W tym celu będziemy musieli udać się do firm pożyczkowych.

Pożyczki dla firm na start bez BIK – gdzie je otrzymamy?

Tego rodzaju pożyczki dla firm oferowane są przede wszystkim przez firmy pozabankowe skoncentrowane na klientach biznesowych. Dostępne są zarówno stacjonarnie, jak i przez internet. Aby otrzymać taką pożyczkę, nie musimy najczęściej dostarczać dokumentów firmowych – rejestracyjnych, bankowych, księgowych. Także nie są wymagane zaświadczenia z US oraz ZUS. Ponadto przy niższych sumach nie musimy przedstawiać żadnych zabezpieczeń, poręczeń.

Pamiętajmy jednak o tym, że pożyczki dla firm na start bez BIK nie są tanie. Zapłacimy za nie więcej niż za pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe sprawdzające klientów w bazach.

W Aasa Dla Biznesu oferujemy pożyczki ze sprawdzeniem klientów w bazach – w ten sposób minimalizujemy ryzyko zarówno dla siebie, jak i dla pożyczkobiorcy, który może skorzystać z oferty na dogodnych warunkach i bez wysokich kosztów. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.