Czy firma może pozwolić sobie na wakacje kredytowe?

Czy firma może pozwolić sobie na wakacje kredytowe?

Zaciągnięcie pożyczki albo kredytu wiąże się ze zobowiązaniem spłaty rat w określonych terminach. Niektóre banki i firmy pożyczkowe proponują jednak swoim klientom tak zwane wakacje kredytowe. Kiedy można z nich skorzystać?

 

Wakacje kredytowe to interesująca oferta przy zaciąganiu pożyczki albo kredytu. Warto jednak wskazać, że nie są one zawsze opłacalne – powodują, że musimy oddać większą sumę niż ta wynikająca początkowo z umowy.

 

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Wakacjami kredytowymi nazywamy możliwość ominięcia spłaty jednej albo nawet kilku rat kredytu albo pożyczki. Nie możemy jednak uniknąć spłaty, ale jedynie dokonujemy jej zawieszenia, co oznacza, że jest ona przesuwana w czasie.

 

Jeśli bank lub instytucja pożyczkowa pozwalają na skorzystanie z wakacji kredytowych, nie mam potrzeby podawania ich powodu – po prostu składamy odpowiedni wniosek, co często możemy zrobić również przez internet.

 

Kiedy można skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe spotykane są w przypadku różnych typów kredytów i pożyczek, ale najczęściej są one udostępnianie przez banki i firmy pożyczkowe w przypadku dłuższych i wyższych zobowiązań, na przykład kredytu hipotecznego, samochodowego. Zdarza się jednak, że możemy wykorzystać wakacje kredytowe przy zwykłej pożyczce gotówkowej zaciąganej na dowolny cel.

 

Z wakacji kredytowych mogą korzystać nie tylko osoby indywidualne zaciągające pożyczki i kredyty, ale również przedsiębiorcy, korzystający z ofert biznesowych.

 

Dokładne informacje o tym, czy i na jakich zasadach można skorzystać z wakacji kredytowych można znaleźć w dokumentacji – umowie czy regulaminie pożyczki albo kredytu. Uwaga! Banki i inni pożyczkodawcy oferujący wakacje kredytowe najczęściej określają, jak często można z nich korzystać, na przykład można zrobić to tylko 1 raz na rok.

 

Jak działają wakacje kredytowe?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, dzięki wakacjom kredytowym możemy dokonać odroczenia spłaty jednej raty albo wielu rat pożyczki lub kredytu. Może odbywać się to na dwa sposoby – możliwe będzie odroczenie całości spłaty raty, czyli zarówno jej części kapitałowej, jak i odsetkowej, albo też będzie można odroczyć tylko jej część kapitałową, z kolei trzeba będzie i tak w terminie oddać część raty odsetkowej.

 

Warto także zwrócić uwagę na to, jak trzeba będzie uregulować odroczoną ratę w przypadku wakacji kredytowych.

 

Zwykle dochodzi wtedy do całkowitego przesunięcia okresu spłaty, czyli będziemy musieli spłacić kredyt albo pożyczkę jeden czy kilka miesięcy później. Drugie rozwiązanie to powiększenie kolejnych rat o kwotę, która uległa przesunięciu. Najczęściej nie jest to zbyt wysoka kwota, ponieważ rata kredytu albo pożyczki podwyższa się wtedy o kilka czy kilkanaście złotych.

 

Wobec tego firma może pozwolić sobie na wakacje kredytowe, ale musimy pamiętać o tym, że może być to związane z podwyższeniem kosztów kredytu, gdy dojdzie do przesunięcia czy podwyższenia wysokości rat. Jeśli jednak w danym okresie spłata raty mogłaby być zagrożona, wakacje kredytowe mogą być łatwym sposobem na unikniecie kłopotów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.