Karencja w spłacie kredytu i pożyczki – co to jest?

Karencja w spłacie kredytu i pożyczki – co to jest?

Spłata kredytu albo pożyczki odroczona o miesiąc, a nawet o kilka miesięcy? Tak, to możliwe! Do tego celu służy tak zwana karencja. Co dokładnie warto o niej wiedzieć?

 

Gdy zaciągamy pożyczkę albo kredyt, najczęściej otrzymujemy z góry cały harmonogram spłaty, zgodnie z którym powinniśmy każdego miesiąca oddawać określoną sumę bankowi czy innej instytucji. Zdarza się jednak, że mamy możliwość skorzystania z tak zwanej karencji w spłacie, która pozwala na zmianę tych planów.

 

Czym jest karencja?

Karencja, która nazywana jest także zwłoką, w przypadku spłaty pożyczki albo kredytu pozwala na zmianę daty płatności przez jej odroczenie.

 

Warto jednak wskazać, że karencja najczęściej związana jest z odroczeniem płatności kapitału, natomiast nie odsetek oraz innych kosztów związanych z pożyczką czy kredytem jak odsetki wynikające z oprocentowania czy też prowizja. Zatem część odsetkową nadal musimy spłacić w terminie, z kolei możemy odroczyć płatność części kapitałowej raty.

 

Najczęściej część odsetkowa jest dość niska w zależności od pożyczonej sumy, więc jej uregulowanie jest łatwiejsze niż płatność całej raty składającej się z części odsetkowej i kapitałowej.

 

Kiedy stosuje się karencję?

Karencja w spłacie kredytów i pożyczek najczęściej jest stosowana w przypadku wyższych sum, na przykład dla kredytów hipotecznych zaciąganych na budowę domu czy zakupienie nieruchomości, ale również spotykana jest przy pożyczkach gotówkowych.

 

Banki czy pozabankowe instytucje pożyczkowe informują wtedy klienta, czy ma on możliwość skorzystania z karencji w spłacie, w umowie lub w regulaminie. Informacje te można także uzyskać od pracownika danej instytucji. W dokumentacji możemy znaleźć również informacje o tym, jak długi może być okres karencji, a także jak często możemy z niej skorzystać.

 

Karencja najczęściej jest przydzielana na wniosek klienta, który należy przekazać do banku albo do instytucji pożyczkowej. W przypadku pożyczek i kredytów zaciąganych przez internet mamy niekiedy możliwość złożenia wniosku on-line – bez potrzeby udawania się do placówki.

 

Niektóre banki i firmy pożyczkowe proponują również kredyty i pożyczki z początkową karencją w spłacie, na przykład bez potrzeby spłaty części kapitałowej raty przez pierwszych kilka miesięcy. Płatność całości rat zaczyna się dopiero po wyznaczonym czasie.

 

Karencja spowoduje, że zapłacisz więcej

Musimy jednak pamiętać o tym, że chociaż karencja jest bardzo korzystną propozycją, pozwalającą na obniżenie zobowiązania w danym okresie, to jednak ma również swoje minusy. Warto wskazać między innymi na fakt, że powoduje ona wydłużenie okresu spłaty, a tym samym podwyższa koszty związane z pożyczeniem pieniędzy.

 

Wobec tego przed skorzystaniem z karencji powinniśmy pamiętać o tym, żeby przeliczyć, czy rzeczywiście taka usługa będzie mogła przynieść na określone korzyści – zdarza się, że po prostu nie jest to opłacalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że odroczenie w spłacie podwyższy ogólny koszt, więc do oddania będziemy mieli więcej niż początkowo.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.