Kredyt bankowy czy pożyczka pozabankowa dla firmy?

Kredyt bankowy czy pożyczka pozabankowa dla firmy?

Firmy mogą pozyskać finansowanie zewnętrzne nie tylko z banków, ale również mogą korzystać w tym celu z usług pozabankowych. Co zatem będzie lepszym wyborem dla biznesu – kredyt bankowy czy pożyczka pozabankowa?

 

Zacznijmy od tego, że zarówno kredyt bankowy, jak i pożyczka pozabankowa nie są tożsamymi ze sobą produktami finansowymi. Są one udzielane nie tylko przez inne instytucje, ale również na bazie innych przepisów prawa. To z kolei wpływa na warunki, które należy spełnić, na koszty, które należy ponieść, a także może również wpływać na ryzyko związane z pozyskaniem konkretnego finansowania.

 

Kredyt bankowy

Prawo do udzielania kredytów mają jedynie banki – w tym przypadku zastosowanie mają przepisy Prawa bankowego. Kredyt jest produktem celowym, czyli przeznaczany jest na konkretny cel, na przykład na zakup nieruchomości, wyposażenia, samochodu. Nie możemy wziąć go na dowolny cel, co z kolei jest możliwe w przypadku pożyczek – warto zaznaczyć, że mogą być one udzielane zarówno przez banki, jak i przez pozabankowe firmy pożyczkowe.

 

Kredyt na bazie Prawa bankowego wymaga posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej oraz podpisania umowy na papierze. Również związany jest on z określonymi kosztami, które są umieszczane w umowie.

 

Wobec tego kredyt bankowy sprawdzi się wtedy, gdy firma chce sfinansować jakiś określony cel, na przykład pragnie pozyskać kredyt hipoteczny na kupno biura czy na wybudowanie hali magazynowej, chce zakupić wyposażenie do swojego zakładu albo chce kupić samochód.

 

Najczęściej kredyty związane są z koniecznością przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia, na przykład może być nim nieruchomość czy mienie. W przypadku, gdy kredytobiorca nie będzie regularnie spłacał swojego zobowiązania, bank może przejąć mienie będące przedmiotem zabezpieczenia. Zatem warto brać pod uwagę to ryzyko.

 

Pożyczka pozabankowa

Druga opcja to pożyczka pozabankowa, chociaż, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, pożyczki mogą być udzielane także przez banki. Skupmy się jednak na ofertach pozabankowych, ponieważ takie pożyczki są obecnie coraz popularniejsze.

 

Pozabankowa pożyczka udzielana jest na bazie Prawa cywilnego, czyli mają tutaj zastosowanie inne przepisy. Można wziąć ją na dowolny cel – nie trzeba oznaczać go przy składaniu wniosku, więc przedsiębiorca może przeznaczyć pozyskane pieniądze na zapłatę zaległości, na zatowarowanie sklepów, wypłaty dla pracowników, na samochód czy też na wyposażenie firmy – nie ma tutaj żadnych ograniczeń.

 

Pożyczki najczęściej udzielane są na mniejsze kwoty niż kredyty, dlatego nie wymagają również przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia – zdarza się jednak, że jeśli zdolność kredytowa klienta nie jest wystarczająca, firma pożyczkowa może poprosić o przedstawienie zabezpieczenia, na przykład poręczenia czy podpisanie weksla in blanco.

 

Zatem pożyczki pozabankowe, które udzielane są także jako pożyczki ratalne, to dobry wybór wtedy, gdy firma chce szybko poreperować swoją sytuację finansową i potrzebuje środków na różne cele. Pożyczkę tą dostaniemy nawet od ręki – bez konieczności przekazywania szeregu dokumentów, na przykład bankowych czy księgowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.