Czy firma musi płacić abonament RTV?

Czy firma musi płacić abonament RTV?

W Polsce na media publiczne przeznaczany jest abonament, który pobierany jest od obywateli, którzy korzystają z odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Opłaty za abonament ciążą na każdym kto posiada odbiorniki telewizyjne czy radiowe bez względu na to cz...

W Polsce na media publiczne przeznaczany jest abonament, który pobierany jest od obywateli, którzy korzystają z odbiorników radiowych lub telewizyjnych. Opłaty za abonament ciążą na każdym kto posiada odbiorniki telewizyjne czy radiowe bez względu na to czy są one używane, czy nie są używane. Jednocześnie opłaty muszą być uiszczane zarówno przez osoby posiadające odbiorniki w domach jak też w firmach.

Firmy mają obowiązek płacenia abonamentu za każdy używany odbiornik radiowy lub telewizyjny. Jednocześnie nie ma znaczenia z punktu widzenia prawa gdzie zamontowany jest w przestrzeni posiadanej przez firmę odbiornik telewizyjny, radiowy. Przedsiębiorca musi również opłacać abonament nawet jeśli na odbiorniku nie korzysta z mediów publicznych. Obowiązek płacenia abonamentu dotyczy zatem również tych firm, które posiadają odbiorniki używane jedynie do odbioru telewizji satelitarnej czy kablowej. Natomiast opłatom abonamentowym nie podlegają odbiorniki, które przeznaczone są do sprzedaży, co wynika z rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez danego przedsiębiorcę.

W firmach bardzo często używane są różne urządzenia jak odbiorniki telewizyjne. Nie wszystkie urządzenia są odbiornikami telewizyjnymi. Jeśli urządzenie nie ma możliwości odbierania programów telewizyjnych wówczas nie jest traktowane jako odbiornik telewizyjny. Dodatkowo odbiornik, który jest uszkodzony czy też nie ma możliwości odbioru programów telewizyjnych wówczas przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV.

Rejestrowanie odbiorników

Gdy posiada się w firmie odbiorniki zarówno telewizyjne czy też radiowe niezbędne jest jego zarejestrowania. Jednocześnie obowiązek ponoszenia opłat nie jest zależny od rejestracji, ale zależny jest od tego czy taki odbiornik jest w stanie odbierać programy. Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorcy maja jednak obowiązek zarejestrowania odbiorników znajdujących się zarówno w firmie, ale również w firmowych samochodzie w ciągu czternastu dni od zakupu. Obecnie rejestrację odbiorników telewizyjnych, radiowych można dokonać zarówno bezpośrednio na poczcie, ale również za pośrednictwem Internetu. Po rejestracji odbiornika przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania opłat za abonament radiowy czy telewizyjny. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że jeśli posiada się jedynie odbiornik radiowy wówczas opłata dotyczy tego odbiornika. Natomiast przy posiadaniu odbiornika telewizyjnego niezbędne jest

Brak opłacania abonamentu

Gdy przedsiębiorca nie będzie regularnie opłacał abonamentu może spotkać się z konsekwencjami. Zaniechanie opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego w przypadku kontroli sprawia, że przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zarówno zaległy abonament a także kary. Taka opłata wynosić będzie trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Jeśli chce się uniknąć takiej sytuacji ważne jest by decydować się na zarówno rejestrowanie odbiorników a także na regularne opłacanie abonamentu. Jednocześnie można decydować się na opłaty z góry, czyli za kwartał lub rok do przodu, co może być znacznie bardziej wygodne dla firm.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.