Czym jest BIK?

Czym jest BIK?
Czym jest BIK?

Z informacjami o BIK spotkał się chyba każdy, kto potrzebuje pożyczki. Biuro Informacji Kredytowej jest przedsiębiorstwem, które zostało założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych o historii kredytowej swoich klientów. Aktualnie dane te służą do sprawdzania wiarygodności pożyczkobiorców – gdy nasza historia kredytowania w BIK jest pozytywna, wtedy możemy otrzymać pożyczkę bez większych trudności. W przeciwnym przypadku najczęściej spotkamy się z odmową.

Biuro Informacji Kredytowej S.A., w skrócie BIK, prowadzi jedną z najczęściej sprawdzanych baz danych dotyczących kredytobiorców i pożyczkobiorców. Dane te zawierają między innymi informacje o obecnie spłacanych zobowiązaniach oraz o zobowiązaniach spłacanych w przeszłości, na podstawie których przygotowuje się historię kredytową będącą instrumentem uwiarygadniającym klienta.

Jak działa historia kredytowa w BIK?

Często możemy spotkać się z przekonaniem, że w Biurze Informacji Kredytowej znajdują się tylko negatywne dane, czyli dane o dłużnikach. W rzeczywistości jednak BIK zbiera zarówno dane pozytywne, jak i negatywne, wobec tego każdy, kto kiedykolwiek skorzystał z pożyczki czy kredytu bankowego, znajduje się w tej bazie.

Do oceny ryzyka kredytowego w BIK stosuje się specjalny scoring. Jego zadaniem jest określanie wiarygodności kredytowej osoby, która znajduje się w bazie, poprzez porównanie jej z innymi profilami osób. Gdy wynik jest podobny do wyniku tych osób, które terminowo regulują zobowiązania, wtedy ocena scoringowa jest wyższa. Scoring bazuje na liczbie punktów, które wyliczane są z użyciem zaawansowanego wzoru matematycznego. Pod uwagę bierze się wtedy różne czynniki dotyczące aktywności kredytowej klienta – to między innymi terminy ich spłacania, jakość kredytów, częstotliwość ubiegania się o pożyczki i kredyty.

Na podstawie oceny punktowej podmioty korzystające z bazy BIK, do których należą między innymi banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, mogą łatwiej analizować ryzyko kredytowe związane z danym klientem. To z kolei przekłada się na skrócenie oczekiwania na decyzję – procedura jest bardziej korzystna dla klienta oraz dla instytucji, która oferuje pożyczkę. Oczywiście, często BIK jest tylko jedną ze sprawdzanych baz – zwykle jest ich kilka, na przykład dodatkowo są to bazy BIG.

Gdzie można otrzymać pożyczki bez BIK?

Dostępne są pożyczki dla klientów indywidualnych oraz pożyczki dla firm bez BIK. Są one oferowane przede wszystkim przez firmy pozabankowe, ponieważ banki zawsze korzystają z tej właśnie bazy. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że pożyczki bez BIK są droższe od tych, w przypadku których pożyczkodawca sprawdza bazy – to jedna z form ochrony przed wysokim ryzykiem niespłacenia zobowiązania.

W Aasa Dla Biznesu oferujemy dla naszych klientów atrakcyjne pożyczki pozabankowe rozkładane na raty. W celu uzyskania pożyczki konieczne jest złożenie wniosku zamieszczonego na naszej stronie. Jednym z warunków jest brak posiadania negatywnych wpisów w bazach BIG. Naszych klientów również sprawdzamy w bazach BIK. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej.