Pożyczka firmowa z niskim RRSO

Pożyczka firmowa z niskim RRSO

Przy zaciąganiu pożyczek przede wszystkim bierzemy pod uwagę ich koszty – to dobry kierunek, ponieważ najlepiej korzystać z ofert tam, gdzie są najniższe. Czym jest RRSO? Co składa się na koszt pożyczki? Wyjaśniamy! 

Przy doborze odpowiedniej pożyczki musimy wziąć pod uwagę szereg różnych czynników – warunki, maksymalną sumę, okres pożyczki, również koszty, które związane są z pożyczeniem pieniędzy. Zatem z ofertami powinniśmy zapoznać się bardziej kompleksowo. W tym pomoże nam wskaźnik określany jako RRSO.

Czym jest RRSO?

Jest to skrót od rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wskaźnik ten różni się od „zwykłego” oprocentowania. Gdy spojrzymy dokładniej na znajdujące się pod ofertami pożyczek i kredytów informacje o reprezentatywnym przykładzie, możemy znaleźć w nich zarówno wskazanie na roczną stopę oprocentowania, jak i na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli właśnie RRSO.

Roczna stopa oprocentowania to zwykłe oprocentowanie, na podstawie którego liczymy koszt odsetek – często to właśnie ono reklamuje pożyczki i możemy zobaczyć je w ulotkach. Z kolei rzeczywista roczna stopa oprocentowania uwzględnia nie tylko zwykłe oprocentowanie, ale również dodatkowe koszty pożyczki, które musimy ponieść w związku z jej zaciągnięciem.

Koszty pożyczki to między innymi:

  • oprocentowanie
  • prowizja
  • opłaty przygotowawcze
  • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
  • ubezpieczenia
  • opłaty za dodatkowe usługi, na przykład za obsługę domową

Gdy wobec tego będziemy patrzyli na RRSO, możemy zobaczyć, jakie są ogólne koszty związane z zaciągnięciem pożyczki i jej spłatą w rocznym rozrachunku. Wskaźnik ten może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy procent.

Jak odczytywać RRSO przy zaciąganiu pożyczki?

Generalnie najlepsza będzie pożyczka firmowa z niskim RRSO, ponieważ oznacza to, że nie ma ona zbyt wielu dodatkowych kosztów. Warto jednak pamiętać o tym, że RRSO nie jest kompletną informacją o kosztach kredytowania. Może się bowiem okazać, że pożyczki na te same sumy i okresy mogą mieć to samo RRSO, ale inne kwoty do spłaty. Możemy zauważyć to w przypadku pożyczek z ratami równymi i malejącymi.

Nie oznacza to jednak, że RRSO nie jest przydatne. Wprost przeciwnie! Na podstawie tego wskaźnika możemy porównać pożyczki – musimy wtedy tylko wybrać takie same parametry pożyczek, by uzyskać rzetelny wynik. Także RRSO może powiedzieć nam w przybliżeniu, jakie są koszty pożyczki poza oprocentowaniem. Jeżeli różnica pomiędzy RRSO a oprocentowaniem nominalnym, czyli zwykłym jest bardzo wysoka, oznacza to, że firma pożyczkowa ma wysokie koszty dodatkowe.

Dlatego przy zaciąganiu pożyczki zawsze sprawdzajmy całkowity koszt kredytu, czyli sumę, którą musimy oddać bankowi. Dzięki niemu będziemy mogli dowiedzieć się dokładnie, jak dużo zapłacimy za pożyczenie pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.