Czy można konsolidować zobowiązania firmy?

Czy można konsolidować zobowiązania firmy?

Konsolidowanie zobowiązań pozwala na zamianę różnych zobowiązań finansowych w jedno zobowiązanie finansowane. Konsolidowanie zobowiązań finansowych może mieć różne cele. Do najczęstszego powodu decydowania się na konsolidowanie jest uzyskanie dłuższego okresu spłacania zobowiązań, co pozwala na ograniczenie niezbędnych do spłacania a także regularnie płaconych rat.

 

Firmy mają tak samo jak klienci indywidualni możliwość korzystania z konsolidowania różnych zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek. Jednocześnie w przypadku konsolidowania przez firmy różnych zobowiązań możliwe jest zapewnienie często znacznie bardziej korzystnych warunków finansowych przy spłacaniu kredytów czy pożyczek.

Oczywiście przy staraniu się o konsolidowanie zobowiązań finansowych bardzo ważne jest szukanie takich możliwości, które pozwalają na przyniesienie konkretnych korzyści finansowych. Należy brać pod uwagę, że nie zawsze konsolidacja będzie rzeczywiście korzystna.

Ważne jest zatem bardzo dokładne wyliczenie korzyści finansowych, które konsolidacja jest w stanie przynieść firmie. Warto również porównać różne oferty produktów konsolidacyjnych, z których firma może skorzystać co pozwala na wyselekcjonowanie produktów finansowych mających atrakcyjne warunki.

 

Jakie produkty finansowe warto konsolidować?

Gdy chce się skorzystać z konsolidacji kredytów czy pożyczek należy brać pod uwagę ogólne korzyści, które przynosi konsolidacja. Należy brać pod uwagę, że konsolidacja jest korzystna szczególnie w przypadku decydowania się na konsolidowanie takich zobowiązań, które mają różne terminy spłaty. Wówczas można zyskać przy zdecydowaniu się na konsolidację poprze uzyskanie jednej raty spłaty różnych zobowiązań.

Jednocześnie gdy na rynku bankowym występują korzystniejsze warunki udzielania pożyczek wówczas konsolidacja również może przynieść dużo większe korzyści. W firmach bardzo często konsolidowaniu poddawane są między innymi takie produkty finansowe jak kredyty obrotowe, inwestycyjne. Jednocześnie konsolidowaniu mogą podlegać również limity odnawialne w rachunkach firmowych czy kredyty odnawialne.

Konsolidowaniu mogą również podlegać pożyczki, które zaciągane są zarówno na rynku bankowym a także na rynku finansowym w firmach pożyczkowych.

 

Korzyści z konsolidacji

Przy decydowaniu się na konsolidowanie różnych produktów kredytowych czy pożyczkowych bardzo ważne jest decydowanie się na takie produkty, które pozwalają na zapewnienie lepszych warunków spłaty. Jest to jeden z najważniejszych powodów decydowania się na produkty konsolidujące, co pozwala choćby na wydłużenie okresu spłacania zobowiązań.

Jest to ważne choćby w przypadku gdy firma posiada trudności w spłacaniu różnorodnych produktów finansowych. Wówczas konsolidacja pozwala na wydłużenie czasu spłacania zobowiązań finansowych.

Dodatkowo wydłużenie czasu spłacania zobowiązań pozwala na zmniejszenie regularnie płaconych rat kredytowych czy pożyczkowych. Inne korzyści to również lepsze koszty kredytowania, które można uzyskać po konsolidacji w zakresie między innymi niższego oprocentowania.

 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.