Debet na firmowym koncie bankowym

Debet na firmowym koncie bankowym

Wykorzystanie debetu w kontach bankowych dla firm jest rozwiązaniem, które jest jednym ze sposobów uzyskania dostępu do środków finansowych w postaci dodatkowych środków finansowych. Korzystanie z zewnętrznych środków finansowych przez firmę jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku takich środków, które na określonych warunkach są stale dostępne dla przedsiębiorstwa.

Jednocześnie przy decydowaniu się na korzystanie z debetów na kontach firmowych bardzo ważne jest by postawić na takie rozwiązania, które są najbardziej korzystne.

 

Większość firm posiada konta firmowe. Jednocześnie przy korzystaniu z kont firmowych można między innymi wykorzystać debety w rachunkach firmowych. Bywa to często korzystne rozwiązanie, gdyż firmy mogą korzystać ze znacznie wyższych kwot w ramach debetów w rachunku w stosunku do osób prywatnych. Jednocześnie takie środki finansowe mogą być wykorzystane w sytuacji gdy firma potrzebuje dodatkowych środków, które w danym momencie nie znajdują się na koncie.

Do dodatkowych środków finansowych oferowanych firmom można zaliczyć choćby karty kredytowe. Jednocześnie debety w rachunkach wprawdzie nie pozwalają na uzyskanie tak dużych środków finansowych jak odnawialne kredyty. Jednak w przypadku decydowania się na kredyty odnawialne trzeba za dostępność od takiej linii kredytowej dodatkowo płacić. Natomiast debety w kontach również firmowych nie są najczęściej dodatkowo płatne.

 

Od czego zależy wysokość debetu w koncie?

Wysokość sum dostępnych w ramach debetu w kontach bankowych najczęściej zależy od regularnych wpływów, które pojawiają się na koncie. Jednak już przy zakładaniu konta firmowego można starać się o uzyskanie debetu w koncie.

Oczywiście w takim przypadku wysokość dostępnego debetu będzie niższa w stosunku do maksymalnych kwot, które może uzyskać przy danym typie konta debet. Natomiast po dłuższym czasie użytkowania konta firmowego można zawsze starać się o podwyższenie debetu w koncie. Warto sprawdzić czy bank ustalił warunki, na których można zwiększyć debet w rachunku bankowym.

Wówczas gdy takie warunki się sprawdzi można starać się o zwiększenie debetu. Można również sprawdzić czy możliwe jest również automatyczne zwiększenie debetu przy spełnieniu określonych warunków. Wiele banków oferuje takie możliwości jak automatyczne zwiększanie wysokości debetu w koncie bankowym.

 

Co daje debet w rachunku?

Debet w rachunku pozwala na korzystanie z dodatkowych środków finansowych w dowolnym momencie. Ma to duże znaczenie w przypadku gdy środki finansowe są niezbędne w nagłej sytuacji. Wówczas znalezienie produktów finansowych jest ograniczone w zakresie tych produktów, które są dostępne przy minimalnych formalnościach.

W takich sytuacjach dostęp do debetu pozwala na brak konieczności starania się o dodatkowe środki. Jest to szczególnie korzystne w przypadku mniejszych czy średnich firm, gdy problemy z płynnością nawet przez krótki okres czasu może się często zdarzać. Wówczas dostęp do środków finansowych w rachunku może być bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.