Komu opłaca się leasing nieruchomości?

Komu opłaca się leasing nieruchomości?

Leasing to obecnie coraz bardziej popularne rozwiązanie na rynku. Na leasing szczególnie chętnie decydują się firmy, które przy leasingu mogą korzystać z takich produktów finansowych, które są znacznie łatwiejsze do uzyskania w stosunku do kredytów czy pożyczek. Jednocześnie leasing ma szerokie zastosowanie i dotyczy również rynku nieruchomości.

 

Leasing nieruchomości jest specyficzną formą leasingu. Takie rozwiązanie bywa szczególnie korzystne przy określonej sytuacji firm, co między innymi dotyczy firm rozpoczynających działania na rynku.

Wówczas firmy szukają różnego rodzaju oszczędności a leasing nieruchomości jest jednym z narzędzi finansowych, które takie oszczędności mogą zapewnić. Dotyczy to między innymi takich firm, które szukają najbardziej korzystnej formy pozyskania lokalu a kredyt na pozyskanie lokalu nie jest możliwy do uzyskania.

Jednocześnie leasing nieruchomości może być również korzystniejszy w stosunku do takich form korzystania z lokali firmowych jak najem. Wiele nowych firm na rynku nie posiada również takich środków finansowych, które pozwalałyby na zakup.

 

Czym jest leasing nieruchomości?

Leasing to form umowy, w której występuje leasingobiorca, który chce pozyskać określony przedmiot na podstawie umowy oraz leasingodawca, który odpłatnie taką rzecz udostępnia.

Leasingobiorca uiszcza opłaty za leasingowany przedmiot na podstawie umowy. Oprócz rat leasingowych, które są stale płacone należy również brać pod uwagę konieczność wniesienia opłat wstępnych. Jednocześnie różnica w stosunku do najmu jest w przypadku leasingu taka, że leasing pozwala na przejęcie właściwości przedmiotu po zakończeniu umowy.

 

Zalety leasingu

Umowy leasingu pozwalają na zapewnienie wielu korzyści szczególnie firmom. Po pierwsze uzyskanie leasingu nie jest trudne. W odróżnieniu od kredytów a nawet pożyczek firma nie musi mieć bardzo dobrej kondycji finansowej. Sytuacja finansowa może być w firmie znacznie gorsza w stosunku do takiej, która wymagana jest w bankach. Dodatkowo nie trzeba przy leasingu posiadać zabezpieczeń umów, co bywa niezbędne przy dużych sumach kredytowych. Formalności przy leasingu są również bardzo uproszczone co znów pozwala na znaczne ograniczenie czasu, w którym można umowę leasingu podpisać. Jednocześnie podobnie jak w przypadku kredytów jak też najmu można również bez żadnego problemu uzyskać możliwość uzyskania korzyści finansowych w formie odliczeń paktowych.

 

Kiedy decydować się na leasing nieruchomości?

Przy decydowaniu się na leasing nieruchomości jest to szczególnie korzystne w przypadku gdy firma nie posiada takiej sytuacji finansowej, która pozwala na uzyskanie kredytów. Jednocześnie uzyskanie kredytów na zakup nieruchomości najczęściej wymaga posiadania wkładów własnych, czyli części środków finansowych na sfinansowanie zakupów nieruchomości. Dodatkowo od wysokości posiadanych środków finansowych zależy również to jak korzystne warunki kredytowania można uzyskać. Zatem przy braku posiadania dobrej zdolności czy środków własnych z przeznaczeniem na kredyt postawienie na  leasing nieruchomości może być zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.