Czy przedsiębiorca może iść na chorobowe?

Czy przedsiębiorca może iść na chorobowe?

Również właściciele firm chorują. Czy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może iść na zwolnienie lekarskie? Co należy zrobić wtedy, gdy przedsiębiorca dostaje zasiłek chorobowy?

Przeziębienie, złamanie, a może coś poważniejszego? Przedsiębiorca również może zachorować i mieć trudności z wykonywaniem swoich codziennych obowiązków. Oczywiście, może wtedy zawiesić działalność firmy albo ją zamknąć, ale nie musi tego robić, ponieważ może też iść na chorobowe. Trzeba spełnić jednak określone warunki przed otrzymaniem zasiłku chorobowego.

Składka na chorobowe

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo opłacają na siebie składki emerytalne i rentowe, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Również przedsiębiorca może, ale nie musi płacić składki na ubezpieczenie chorobowe. Można przystąpić do niego w dowolnym momencie, wypełniając dokument ZUS ZUA. Składka ta wynosi około 60 złotych miesięcznie.

Dlaczego przedsiębiorca powinien opłacać dobrowolną składkę ubezpieczenia chorobowego? Przyda się ono wtedy, gdy właściciel firmy chciałby iść na zwolnienie lekarskie. Opłacanie ubezpieczenia chorobowego powoduje, że przedsiębiorca może otrzymać stosowane świadczenia, na przykład zasiłek chorobowy.

Należy przy tym wskazać, że w celu otrzymania zasiłku chorobowego, trzeba opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe co najmniej przez 90 dni przed pierwszym dniem zwolnienia lekarskiego.

Jak otrzymać zasiłek chorobowy?

Gdy przedsiębiorca ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego, powinien dostarczyć do ZUS otrzymane od lekarza zwolnienie. Termin na dostarczenie zwolnienia to 7 dni od momentu jego otrzymania. Gdy dokument będzie dostarczony później, wówczas ZUS zmniejszy zasiłek chorobowy o 25% za cały okres zwolnienia od ósmego dnia do dnia, gdy przedsiębiorca dostarczy zwolnienie.

Wysokość zasiłku to 80% kwoty zdeklarowanej jako podstawa wymiaru składek. W przypadku pobytu w szpitalu to 70%. Gdy nieobecność w pracy jest związana z ciążą lub wypadkiem w drodze do pracy albo z pracy lub wypadkiem z pracy to 100%.

Zasiłek chorobowy można otrzymywać maksymalnie do 182 dni lub 270 dni, jeżeli zwolnienie lekarskie przypada w czasie ciąży lub w przypadku zachorowania na gruźlicę.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego, nie może przez cały okres zwolnienia wykonywać pracy zarobkowej. Warto o tym pamiętać, ponieważ wtedy, gdy ZUS stwierdzi, że jednocześnie przedsiębiorca jest na zwolnieniu lekarskim oraz pobiera zasiłek chorobowy, a także wykonuje swoją pracę, może cofnąć mu prawo do zasiłku.

Wobec tego w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim przedsiębiorca nie powinien spotykać się zwolnieniez klientami, wystawiać faktur, zamawiać towarów, rozmawiać z klientami. Gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to oni mogą zająć się tymi obowiązkami. W przeciwnym przypadku przedsiębiorca musi zaczekać aż jego zwolnienie się skończy.

Gdy jednak choroba przedsiębiorcy przedłuża się, w takim przypadku warto rozważyć zwierzenie działalności gospodarczej. Wówczas przedsiębiorca może wyrejestrować się z płacenia składek. Warto przy tym zaznaczyć, że po wznowieniu działalności przedsiębiorca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego dopiero po 90 dniach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.