Czy warto organizować imprezy dla pracowników?

Czy warto organizować imprezy dla pracowników?

Są dla firmy dodatkowym kosztem, ale czy rzeczywiście są w stanie poprawić integrację wśród pracowników i przełożyć się na ich lepsze wyniki pracy? Imprezy integracyjne, a także inne spotkania biznesowe skierowane do pracowników mają swoich zwolenników i p...

Są dla firmy dodatkowym kosztem, ale czy rzeczywiście są w stanie poprawić integrację wśród pracowników i przełożyć się na ich lepsze wyniki pracy? Imprezy integracyjne, a także inne spotkania biznesowe skierowane do pracowników mają swoich zwolenników i przeciwników. Czy warto decydować się na taki koszt?

Wyjazd do innej miejscowości i branie udziału w różnych zadaniach z podziałem na grupy albo wyjście do popularnej restauracji, aby porozmawiać o różnych sprawach – spotkania integracyjne mogą mieć różne postaci. Ich cel jest jeden – integracja pracowników, aby praca w zespole była bardziej efektywna i milsza.

Dzisiaj w wielu firmach praca odbywa się zespołowo. Na końcowy produkt czy usługę pracuje kilka, a nawet kilkanaście osób w jednej grupie. Każda z nich ma swoje określone zadanie, które musi wykonać. Jeśli w grupie panuje przyjemna atmosfera i wszyscy potrafią się ze sobą skutecznie komunikować, wówczas praca przynosi lepsze efekty.

Warto inwestować w zgrany zespół

Oczywiście, nie każdy zespół w pracy jest zgrany ze sobą. Często wynika to po prostu z organizacji pracy, innym razem z tego, że pracownicy tak naprawdę nie znają się zbyt dobrze i mają opory przed tym, aby mówić o swoich potrzebach, wymaganiach, możliwościach. W rezultacie może dojść do problemów w komunikacji, a te z kolei mogą prowadzić do gorszych efektów pracy.

Ponadto warto wskazać, że dobra atmosfera jest ważnym elementem motywacji pracowników. Wtedy, gdy czują się oni komfortowo i swobodnie, mogą skuteczniej realizować powierzone im działania. Zła atmosfera w pracy, brak komunikacji, mogą zniechęcać pracownika do sumiennego realizowania obowiązków, prowadzić do konfliktów.

Zatem nie każda grupa jest idealna, ale pracodawca może dążyć do tego, aby poprawić stosunki pomiędzy pracownikami. W tym celu bardzo dobrze sprawdzają się imprezy integracyjne.

Co dają imprezy integracyjne?

Imprezy integracyjne organizowane są w kilku celach. Przede wszystkim ich zadaniem jest lepsze zapoznanie się ze sobą pracowników. Gdy znają się oni nie tylko na gruncie zawodowym, ale też tym prywatnym, wówczas mogą łatwiej komunikować się między sobą, są lepiej zaangażowani w to, co robią, skuteczniej dzielą się obowiązkami i rozwiązują pojawiające się problemy.

W trakcie firmowej integracji osoby, które dotychczas był dla siebie obce, mogą stać się znajome – nawiązują się przyjaźnie, pojawia się solidarność, utożsamienie z firmą, lepsza motywacja do działania.

Ponadto, imprezy integracyjne stanowią dla pracodawców okazję do tego, aby obserwować pracowników i dostrzec ich mocne i słabe strony. Przykładowo, może okazać się, że jakiś pracownik ma ukryty talent, dlatego lepiej sprawdzi się na innym stanowisku niż to dotychczas zajmowane.

Jak integrować pracowników?

Możemy robić to samodzielnie, organizując różne wyjazdy i wyjścia, ale możemy też powierzyć tego rodzaju zadania firmom, które mają w tym doświadczenie.

Kompleksowa organizacja eventu przez firmę zajmującą się działaniem w tym właśnie zakresie pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów, a dla pracowników będzie okazją do miłego spędzenia czasu poza biurem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.