Jak wyprowadzić firmę na prostą po dużej stracie?

Jak wyprowadzić firmę na prostą po dużej stracie?

Każdej firmie może przydarzyć się gorszy okres, gdy sprzedaż nie idzie tak dobrze. Zdarza się również, że straty są wynikiem niekorzystnych decyzji. W takich przypadkach warto przygotować plan, jak wyprowadzić firmę na prostą. O czym powinniśmy pamiętać?

Powodów do pogorszenia sytuacji finansowej w biznesie jest bardzo dużo. Często okazuje się, że to zbyt wiele pożyczek, które zostały zaciągnięte w celach inwestycyjnych czy też po to, aby ratować firmę przed bankructwem. Jeśli pojawiają się niespłacone długi, wraz z nimi pojawia się także windykacja, a nawet może dojść do zajęć komorniczych, gdy wierzyciele wygrają w sądzie.

Jeśli firma odnotowała dużą stratę, po której pojawiły się długi, nie trzeba od razu myśleć o zamknięciu działalności. Oczywiście, nie oznacza to wcale, że zadłużenie automatycznie zniknie. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych przedsiębiorca odpowiada za swoje decyzje biznesowe także majątkiem prywatnym. Wobec tego dobrym posunięciem będzie wprowadzenie zmian mających na celu szybką poprawę sytuacji finansowej firmy.

Zmniejszenie kosztów – zwiększenie zysków

Pierwszym krokiem, który powinien zrobić przedsiębiorca w tarapatach finansowych, jest zmniejszenie niepotrzebnych kosztów i zwiększenie zysków. Oczywiście, to nie zawsze takie proste, jak może się wydawać, niemniej jednak obcięcie nawet niewielkich wydatków pozwala na poprawę sytuacji firmy.

Przykładowo, jednym ze sposobów może być znalezienie tańszego konta bankowego, rezygnacja z linii kredytowej, przejście na tańszy abonament, korzystanie z samochodu wynajętego zamiast tego posiadanego na własność, obniżenie kosztów związanych z wynajmem przestrzeni biurowej przez przeprowadzkę do mniejszego biura. Czasami konieczne są też większe cięcia, na przykład redukcja zatrudnienia czy przekazanie części obowiązków firmom outsourcingowym.

Jednocześnie warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób zwiększyć zyski firmy. Można zrobić to przez poszukiwanie nowych dostawców, zawężenie oferty do najbardziej popularnych produktów i usług, organizowanie promocji przyciągających nowych klientów.

W przypadku kredytów i pożyczek warto negocjować

Jeśli firma ma pożyczki albo kredyty, których spłata jest zagrożona, warto negocjować z bankiem albo z firmą pożyczkową. Nie każdy klient zdaje sobie sprawę z tego, że jest to możliwe i pozwala na zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem spłaty. Bank może wtedy wydłużyć okres kredytowania, dlatego efektem będzie niższa rata.

Wyjście naprzeciwko problemom jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem – w ten sposób przedsiębiorca daje również świadectwo, że jest przygotowany do tego, aby spłacić je, a nie uciekać przed odpowiedzialnością.

Gdy przedsiębiorca nie ma pomysłu na to, jak wyprowadzić firmę na prostą po dużej stracie, może również skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie. Oczywiście, są to usługi płatne, niemniej jednak należy traktować je jako inwestycję, ponieważ dzięki nim firma będzie mogła działać lepiej w dłuższej perspektywie czasu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.