Czym są szkolenia zamknięte dla firm?

Czym są szkolenia zamknięte dla firm?

Stałe podnoszenie własnych umiejętności i wiedzy jest bardzo ważne w praktycznie każdej branży. Podążanie za nowościami branżowymi, zdobywanie nowych kwalifikacji, a przy tym także rozwój osobisty są ważne w każdej firmie. Aby zdobywać nowe kompetencje prz...

Stałe podnoszenie własnych umiejętności i wiedzy jest bardzo ważne w praktycznie każdej branży. Podążanie za nowościami branżowymi, zdobywanie nowych kwalifikacji, a przy tym także rozwój osobisty są ważne w każdej firmie. Aby zdobywać nowe kompetencje przedsiębiorcy i pracownicy mogą korzystać ze szkoleń, także ze szkoleń zamkniętych. Czym dokładnie są tego rodzaju szkolenia i kiedy sprawdzają się najlepiej?

Nie trzeba wybierać się na studia, aby pozyskać potrzebną wiedzę oraz umiejętności. Często wystarczy tylko profesjonalne szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mogli pozyskać kluczowe kompetencje. W wielu branżach jest to wręcz podstawa – pracodawcy wysyłają pracowników na odpowiednie kursy, które mają za zadanie przygotować ich do pracy na wybranym stanowisku.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Szkolenia możemy podzielić na dwie kategorie, a mianowicie na otwarte oraz zamknięte. Nie różnią się one pomiędzy sobą tematyką, ale tym, do kogo dokładnie są one skierowane i jak są realizowane.

W przypadku szkoleń otwartych mamy do czynienia z zajęciami skierowanymi do wszystkich osób zainteresowanych. Firma szkoleniowa wyznacza wtedy konkretny termin zajęć i zbiera zapisy. Na takie szkolenia często chodzą pojedyncze osoby mające już pracę albo dopiero jej poszukujące, które chcą pozyskać nowe kompetencje.

Z kolei w przypadku szkoleń zamkniętych mamy do czynienia z zajęciami skierowanymi do grupy zamkniętej. Grupą tego rodzaju określa się osoby, które na szkolenie udały się wspólnie, najczęściej wydelegowane przez pracodawcę. Zatem szkolenia zamknięte organizuje się głównie dla pracowników danej firmy czy działu.

Szkolenia zamknięte – szyte na miarę

Jedną z największych zalet szkoleń zamkniętych jest to, że mogą być one uszyte na miarę, czyli indywidualnie dopasowane do potrzeb zamawiającego. Firma szkoleniowa konsultuje się wtedy z klientem, czyli najczęściej z właścicielem firmy albo z kierownikiem konkretnego działu, aby uzgodnić informacje, które mają być poruszane w trakcie szkolenia. Wtedy zajęcia uwzględniają specyfikę firmy, jej indywidualne cele, a także branżę.

Dodatkowo plusem jest możliwość organizacji szkoleń zamkniętych w dowolnym czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego usługę. Najczęściej instruktorzy dojeżdżają wtedy do firmy klienta i tam prowadzą szkolenie, ale możliwe jest również wybranie innych lokalizacji.

Zalety szkoleń zamkniętych:

- wpływ klienta na dopasowanie programu szkolenia do konkretnych potrzeb

- terminologia dobrana indywidualnie do oczekiwań zmawiającego

- mogą dotyczyć zarówno kompetencji twardych (zawodowych), jak i miękkich (osobistych i interpersonalnych)

- możliwość samodzielnego określenia lokalizacji i terminu zajęć

- większa skuteczność szkoleniowa

- przystępne ceny szkoleń w przypadku zajęć skierowanych do większej liczby uczestników

Szkolenia zamknięte organizowane są obecnie przez większość przedsiębiorstw szkoleniowych działających na terenie całego kraju. Z ich ofertami można zapoznać się już teraz przez internet.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.