Czy każda nowa firma może otrzymać pożyczkę na start?

Czy każda nowa firma może otrzymać pożyczkę na start?

Założenie własnej firmy najczęściej wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej sumy, aby ją rozkręcić. Tylko w niektórych branżach próg finansowy jest niski. W większości musimy liczyć się z koniecznością wydania od kilku do nawet kilkudziesięciu...

Założenie własnej firmy najczęściej wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniej sumy, aby ją rozkręcić. Tylko w niektórych branżach próg finansowy jest niski. W większości musimy liczyć się z koniecznością wydania od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, aby rozpocząć pracę. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być pożycza. Czy jednak każda firma może liczyć na pożyczkę na start?

Firma może sfinansować swój start na kilka sposobów. Mogą być to zebrane oszczędności, można też ubiegać się o różne dotacje, na przykład z Urzędu Pracy albo z Unii Europejskiej. Co więcej, możemy też skorzystać z różnych form pomocy rządowej, na przykład niskooprocentowanych pożyczek. Niestety, nie zawsze te opcje są dostępne dla każdej firmy. Konieczne jest spełnienie określonych wymagań, co automatycznie powoduje, że część przedsiębiorców nie może skorzystać z takich form finansowania zewnętrznego.

W takiej sytuacji wiele firm decyduje się na inne rozwiązanie – pożyczka ratalna na start. Możemy otrzymać ją nie tylko w banku, ale również w wielu pozabankowych firmach pożyczkowych, które kierują swoje usługi właśnie do biznesu. Najczęściej możemy pożyczyć sumę od kilku do kilkudziesięciu tysięcy, ale w większości przypadków to kwota do 10 000 złotych rozłożona na kilka lat. Pożyczki są generalnie łatwo dostępne, ale także musimy spełnić podstawowe wymogi. O czym trzeba pamiętać?

Pożyczka na start – do kogo jest skierowana?

Przedsiębiorca ma możliwość otrzymania pożyczki nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, pieniądze może dostać całkowicie przez internet – bez potrzeby udawania się do placówki banku albo firmy pożyczkowej.

Wobec tego nie musimy czekać, aż nasza firma będzie miała konkretny staż – wniosek o pożyczkę możemy złożyć nawet od razu po jej zarejestrowaniu, gdy posiadamy już podstawowe dane firmowe, które podajemy we wniosku.

Oprócz tego ważna jest pozytywna historia kredytowa. Nie możemy figurować jako dłużnik w bazach takich jak BIK czy BIG – KRD, InfoMonitor czy ERIF. W takim przypadku otrzymamy decyzję odmowną.

Oprócz tego musimy spełnić takie wymagania jak stały adres zamieszkania w Polsce, ważny dowód osobisty, a w przypadku pożyczek internetowych powinniśmy mieć konto bankowe z dostępem on-line – wyślemy z niego przelew weryfikacyjny. Nie wszyscy pożyczkodawcy wymagają posiadania konta bankowego przy wniosku składanym on-line – formalności możemy dopełnić w placówce czy na poczcie.

Uwaga na produkty powiązane!

Warto też wskazać, że niektóre banki oferują nowym firmom pożyczki na start w ramach cross-sellingu, czyli sprzedaży różnych produktów razem. Najczęściej wraz z otrzymaniem pożyczki musimy również założyć konto bankowe. Sprawdźmy wtedy opłaty związane z jego prowadzeniem! Możemy też spotkać się z obowiązkiem ubezpieczenia pożyczki.

Podsumowując, pożyczka na założenie własnej działalności wcale nie jest tak trudna w uzyskaniu. Możemy otrzymać ją nawet bez przedkładania biznesplanu oraz dokumentów księgowych, poręczeń oraz innych zabezpieczeń. Wszystkich poszukających szybkiej pożyczki dla firmy zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w Aasa!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.