Jak zabezpieczyć gotówkę w firmie?

Jak zabezpieczyć gotówkę w firmie?

Pieniądze w firmie mające postać gotówki muszą być odpowiednio zabezpieczone – w przeciwnym przypadku zwiększamy ryzyko ich kradzieży. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

pieniądze w firmie mające postać gotówki muszą być odpowiednio zabezpieczone – w przeciwnym przypadku zwiększamy ryzyko ich kradzieży. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Informacje na temat tego, jak należy zabezpieczać wartości pieniężne, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 129, poz. 858).

Zabezpieczenie gotówki zgodnie z przepisami

Przepisy zawarte w przytoczonym rozporządzeniu wskazują, że przedsiębiorcy powinni przechowywać wartości pieniężne w odpowiedni sposób z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń technicznych w budynkach i w pomieszczeniach. W dokumencie znajdziemy też informacje o tym, jakie wymogi muszą spełnić różnego rodzaju urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych.

W załączniku do rozporządzenia możemy znaleźć także tabele określające limity wartości pieniężnych przechowywanych lub transportowanych w pomieszczeniach i urządzeniach. Dotyczą one urządzeń do przechowywania gotówki wraz ze wskazaniem ich klas odporności na włamanie, pomieszczeń, w których mają być przechowywane wartości pieniężne, pojemników bezpiecznych i szaf, a także urządzeń do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotówki.

Jak zabezpieczyć gotówkę w małej firmie?

Wskazane powyżej rozporządzenie ma zastosowanie w szczególności w przypadku dużych firm, między innymi banków, które obracają dużą gotówką. Gdy prowadzimy małą firmę, na przykład sklep, nie musimy decydować się na kupowanie drogiego sejfu. Oczywiście, nie powinniśmy też całkowicie rezygnować z zabezpieczenia naszego mienia.

W zależności od tego, gdzie prowadzimy działalność, powinniśmy odpowiednio zorganizować kontrolę dostępu oraz wprowadzić politykę zarządzania kluczami. W wielu większych firmach wyznacza się nawet specjalne pomieszczenia do przechowywania wartościowych przedmiotów i pieniędzy, które posiadają drzwi odporne na włamanie. W małej firmie najczęściej mamy do czynienia z kasetką na pieniądze albo po prostu z kasą fiskalną.

Przy zakupie kasetek, pojemników, sejfów powinniśmy pamiętać o tym, aby dobierać je pod kątem ich przeznaczenia, tego, gdzie planujemy je umieścić, a także pod kątem stosowanego wyposażenia zabezpieczającego – zamku lub zamków.

Niektóre firmy dla poprawy bezpieczeństwa inwestują również w instalacje monitoringowe oraz alarmowe. Warto też pamiętać o tym, że pomocne będą ubezpieczenia.

Jak transportować pieniądze?

Bardzo ważne jest również odpowiednie transportowanie pieniędzy w formie gotówki. Możemy skorzystać z usług agencji ochroniarskich, które oferują usługi w tym właśnie zakresie.

Zwykle jednak pieniądze są przekazywane do banku bez takiej asysty. Wówczas warto pamiętać o tym, aby nie przebywać z gotówką zbyt długo w przestrzeni publicznej – najlepiej podjechać od razu pod bank czy inne miejsce autem wraz z inną osobą, której ufamy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.