Firmowa przeprowadzka – jak ją zorganizować?

Firmowa przeprowadzka – jak ją zorganizować?

Zamierzasz wkrótce zmienić miejsce pracy swojej firmy? W takim przypadku warto już teraz zacząć planować swoją przeprowadzkę. Możemy skorzystać wtedy z pomocy profesjonalnych firm przeprowadzkowych. Jaką obsługę możemy otrzymać? Z jakimi kosztami musimy się liczyć?

 

Przeprowadzenie firmy z jednego lokalu do drugiego może być poważnym wyzwaniem, zwłaszcza wtedy, gdy konieczne jest przewiezienie dużej ilości mienia. Dokumenty, umeblowanie, urządzenia używane w biurze jak komputery, drukarki, kserokopiarki – to tylko niektóre rzeczy, które trzeba zabezpieczyć, zapakować i dostarczyć do celu.

Wobec tego pojawia się pytanie – jak to wszystko zorganizować? Tutaj z pomocą mogą przyjść nam firmy przeprowadzkowe.

Udana przeprowadzka firmy – o czym musimy pamiętać?

Aby przeprowadzka firmowa była w pełni udana, musimy pamiętać o kilku kluczowych sprawach. Przede wszystkim bardzo ważna jest dobra organizacja i zaplanowanie wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach. Nad przygotowaniem przeprowadzki powinniśmy też zacząć zastanawiać się wcześnie, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatni moment.

Samodzielne przeprowadzenie firmy oznacza, że musimy zadbać o wszystko we własnym zakresie. Musimy między innymi zaopatrzyć się w odpowiednie materiały do pakowania, musimy przemyśleć, jak wszystko przewieźć, gdy nie mamy samochodu dostawczego do dyspozycji. Będziemy potrzebowali również pomocnych rąk.

Gdy jednak zdecydujemy się na pomoc firm przeprowadzkowych, wówczas nie musimy zajmować się tym osobiście. Pracownicy firmy będą mogli zająć się wszystkim za nas.

Jaką obsługę oferują nam firmy przeprowadzkowe?

Firmy przeprowadzkowe zajmują się świadczeniem kompleksowych usług w ramach przeprowadzek dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Możemy otrzymać w nich wsparcie obejmujące zarówno przewóz przekazanego mienia, jak i szerszą gamę usług.

Współpraca z firmami przeprowadzkowymi to wobec tego bardzo dobry wybór dla tych klientów, którzy potrzebują pełnej pomocy dotyczącej przeprowadzki.

Przykładowe usługi przeprowadzkowe:

  • dostarczenie materiałów do pakowania
  • zabezpieczanie i pakowanie wskazanego mienia
  • demontaż i montaż mebli
  • wyniesienie i wniesienie mienia
  • przewóz mienia do nowego lokum
  • transport gabarytów
  • magazynowanie mienia
  • sprzątanie po przeprowadzce
  • utylizacja niepotrzebnego już mienia

Wobec tego od firmy przeprowadzkowej możemy otrzymać pełną pomoc i w zasadzie w najbardziej obszernym wariancie nie musimy już niczym zajmować się we własnym zakresie.

Ile kosztuje przeprowadzka firmy?

Ceny są bardzo zróżnicowane i musimy przygotować się na wydatek od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Koszt zależny jest głównie od wynajętego samochodu oraz od liczby pracowników do pomocy, a także od dodatkowych usług wybranych przez klienta.

W przypadku przeprowadzki w ramach jednego miasta zwykle nie ponosimy dodatkowych kosztów poza te liczone od liczby godzin obsługi. Gdy chodzi o przeprowadzę do innego miasta, wówczas koszty liczone są dodatkowo od liczby pokonanych kilometrów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.