Gdzie dostępna jest pożyczka dla firmy z długami?

Gdzie dostępna jest pożyczka dla firmy z długami?

Firmy często korzystają z pożyczek, aby podreperować swoją sytuację finansową. Co jednak wtedy, gdy firma ma długi i nie może otrzymać pożyczki w banku?

Pożyczka dla firmy jest najczęściej wybierana wtedy, gdy potrzebna jest gotówka na utrzymanie płynności finansowej. Przedsiębiorstwa narażone są na utratę tej płynności wskutek różnych działań, między innymi wtedy, gdy nie otrzymują na czas zapłaty od kontrahentów i klientów, podatku do zwrotu, w przypadku podjęcia niekorzystnych decyzji, a także sytuacji losowych, na przykład kradzieży, pożaru, zalania budynków i mienia.

Zdolność i wiarygodność kredytowa

O tym, czy pożyczka zostanie udzielona, decyduje spełnienie konkretnych warunków. Jednym z głównych z nich jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Gdy firma ma wysokie dochody, w takim przypadku pożyczka może mieć wyższą sumę. W przeciwnym razie limit będzie niższy.

Jednak zdolność kredytowa to jeszcze nie wszystko. Również ważna jest wiarygodność kredytowa, która sprawdzana jest między innymi na podstawie baz dłużników takich jak KRD, BIK czy InfoMonitor. Jeżeli w bazach tego rodzaju znajdują się informacje o zadłużeniu klienta, wówczas uzyskanie pożyczki może być znacznie trudniejsze.

Pożyczka dla zadłużonej firmy – gdzie możemy ją otrzymać?

Zadłużona firma może mieć duże problemy z zewnętrznym finansowaniem. Dotyczy to przede wszystkim banków, które dokładnie sprawdzają swoich klientów przed udzieleniem im pożyczek oraz kredytów. Wobec tego w razie zadłużeń i gorszej zdolności kredytowej nie otrzymamy pieniędzy od banku.

Nie znaczy to jednak wcale, że nigdzie nie otrzymamy pieniędzy. Z pomocą przychodzą pozabankowe firmy pożyczkowe, które oferują zarówno chwilówki, jak i pożyczki ratalne na dłuższy okres.

Musimy jednak pamiętać o tym, że w przypadku firm pożyczkowych działających pozabankowo mogą czekać na nas wyższe koszty niż w banku. Firmy pożyczkowe stosują wyższe oprocentowanie oraz dość wysokie prowizje oraz inne opłaty, na przykład przygotowawcze. To jednak cena, którą musimy zapłacić za łatwą dostępność pożyczki nawet w przypadku zadłużenia.

Na co uważać przy braniu pożyczki dla zadłużonej firmy?

Zasadniczo wtedy, gdy jesteśmy w złej sytuacji finansowej, nie powinniśmy decydować się na pożyczanie pieniędzy, które będziemy musieli oddać w określonym czasie. Wynika to z faktu, że po prostu nie wiemy dokładnie, jaka będzie nasza sytuacja finansowa za jakiś czas.

Gdy z kolei nie oddamy wcześniej zaciągniętej pożyczki, wówczas możemy narazić się na spore problemy – nasz dług znacznie się powiększy, sprawa może trafić do windykatora, a nawet do komornika wtedy, gdy nie spłacimy zadłużenia w terminie.

Zawsze dokładnie zapoznajmy się z wszystkimi kosztami związanymi z pożyczką, aby nie okazało się, że będą czekać na nas również dodatkowe wydatki. Uważajmy też na pożyczki hipoteczne. Wtedy, gdy nie spłacimy pożyczki hipotecznej, możemy narazić się na utratę zabezpieczenia, czyli nieruchomości, która zostanie zajęta na poczet spłaty zadłużenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.