Firmowa strona mobilna – warto ją mieć!

Firmowa strona mobilna – warto ją mieć!

Sposób działania w Internecie firm stale się zmienia. Niezbędne jest branie tego pod uwagę, jeśli w przestrzeni internetowej zamierza się działać efektywnie a także odnosić sukcesy. Obecnie niezbędne jest między innymi branie pod uwagę rosnącego znaczenia wykorzystania mobilnych urządzeń do korzystania ze stron internetowych przez użytkowników.

Korzystanie z Internetu z wykorzystaniem komputerów maleje od momentu gdy rozpowszechniły się urządzenia mobilne jak smartfony, które pozwalają na wygodne korzystanie z Internetu w dowolnymi miejscu oraz czasie. Niezbędne jest branie tego pod uwagę szczególnie w przypadku prowadzenia stron internetowych przez firmy, które przede wszystkim działają w Internecie.

Nie posiadanie strony, która pozwala na wygodne użytkowanie jej za pośrednictwem urządzeń mobilnych w coraz większym stopniu ogranicza liczbę potencjalnych klientów, którzy mogą korzystać z usług lub też mogą dokonywać zakupów na stronach poszczególnych firm. Gdy chce się stworzyć stronę firmową a szczególnie stronę sklepu internetowego warto od razu brać pod uwagę stworzenie również mobilnej wersji strony internetowej.

 

Strony na urządzenia mobilne

Stworzenie strony na urządzenia mobilne jest obecnie coraz łatwiejsze i nie wymaga decydowania się na wydatkowanie bardzo dużych środków finansowych na stworzenie takiej strony. Wynika to między innymi z tego, że nowoczesne metody tworzenia stron internetowych odpowiadają na potrzeby rynku. Takie potrzeby to między innymi rosnąca liczba użytkowników korzystających z Internetu za pośrednictwem mobilnych urządzeń.

Obecnie w Polsce można liczbę takich użytkowników średnio szacować na około jedną trzecią odwiedzin w przypadku przeciętnej strony internetowej. Należy jednak brać pod uwagę, że liczba użytkowników korzystających z określonej strony jedynie za pośrednictwem urządzeń mobilnych może być znacznie większa. Wiele zależy choćby od branży, w której działa firma posiadająca swoją stronę za pośrednictwem, której realizuje sprzedaż.

 

Korzyści jakie zapewnia strona mobilna

Posiadanie strony mobilnej pozwala na znaczne zwiększenie liczby potencjalnych klientów. Oczywiście im większe znaczenie dla danej firmy ma działalności internetowa tym oczywiście znacznie większe znaczenie ma strona mobilna, którą będzie posiadała. Warto również myśleć perspektywicznie. W przyszłości znaczenie mobilnego Internetu będzie stale rosnąć. Trzeba to brać pod uwagę pod kątem rosnącej liczby klientów, którzy będą korzystali z urządzeń mobilnych do obsługiwania Internetu.

Należy również brać pod uwagę, że rosnąć będzie liczba tych użytkowników, którzy będą korzystali z Internetu wyłącznie przez urządzenia mobilne. Brak posiadania mobilnej strony sprawi, że dla takich klientów firma nie będzie mogła prezentować swoich produktów czy usług jak też prowadzić sprzedaży. Dodatkowo przy budowaniu strony firmowej postawienie od razu na stworzenie dodatkowej wersji mobilnej może być znacznie tańszym rozwiązaniem. Wiele technologii tworzenia stron internetowych może nie pozwalać lub utrudniać stworzenie strony mobilnej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.