Gratisy dla klientów – czy warto je wręczać?

Gratisy dla klientów – czy warto je wręczać?

Upominki dla klientów stosuje bardzo dużo firm. Są one swojego rodzaju nagrodą dla klienta, stanowią podziękowanie za skorzystanie z usług konkretnej firmy, a także mogą stanowić skuteczną reklamę danego przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są w wielu branżach od wielu lat i sprawdzają się doskonale. Decyzja dotycząca tego, czy chcemy je wręczać w naszej firmie, zależy tylko i wyłącznie od nas samych.

Upominki dla klientów stosuje bardzo dużo firm. Są one swojego rodzaju nagrodą dla klienta, stanowią podziękowanie za skorzystanie z usług konkretnej firmy, a także mogą stanowić skuteczną reklamę danego przedsiębiorstwa. Wykorzystywane są w wielu branżach od wielu lat i sprawdzają się doskonale. Decyzja dotycząca tego, czy chcemy je wręczać w naszej firmie, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Warto poznać wcześniej wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania.

Decyzja o tym, że będziemy naszych klientów obdarowywać drobnymi upominkami po zakończonej transakcji lub też w celu promowania firmy, wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi kosztami. Nie są one jednak duże,, jeżeli dobrze przemyślimy, co chcielibyśmy wprowadzić jako nasz gratis i znajdziemy firmę oferującą tego typu podarunki w atrakcyjnej cenie.

Takim gratisem może być przykładowo kubek, koszulka, kalendarz czy też bardzo popularne w wielu firmach długopisy czy zapachy do aut. Są to więc produkty względnie tanie. Często firmy szukając odpowiedniego pomysłu na gratis dla klienta chcą być oryginalni. Spotykamy więc wówczas także chociażby skrobaki do szyb samochodowych czy też breloki.

Istnieje więc w tym względzie duża dowolność, a ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

Korzyści płynące ze stosowania upominków

Plusem stosowania gratisów dla klientów jest przede wszystkim to, że będą oni kojarzyć daną rzecz z naszą firmą. Jeśli będzie to rzeczywiście oryginalny podarunek, to sprawimy im dużą przyjemność i z pewnością zapamiętają nas na zawsze. Na długopisie czy też kubku możemy z łatwością umieścić także reklamę naszej firmy wraz z danymi adresowymi.

Bez większych kosztów możemy więc liczyć na to, że taki drobny gadżet spełni także dodatkowo funkcję promocyjną. Kubka czy długopisu obdarowany klient będzie być może używał w pracy czy w innych miejscach. Dzięki temu nasza oferta będzie mogła trafić do jeszcze większej ilości osób.

Okazuje się więc, że gratisy dla klientów mogą być bardzo dobrym podziękowaniem dla klienta, ale także mogą one służyć promocji naszej firmy.

Gratisy od firmy a podatek

Osoby zastanawiające się nad wprowadzeniem upominków dla swoich klientów w firmie boją się, że będą musieli odprowadzać od tego typu produktów podatek. Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku uiszczania podatku VAT za przekazanie klientowi podarunku o niewielkiej wartości.

Suma tego podarunku nie może przekraczać 10zł. Także wówczas, kiedy prezent dla naszego stałego klienta przekracza sumę wspomnianą wyżej, możemy uniknąć opodatkowania. Trzeba jednak kontrolować, aby wydana przez nas suma na upominki dla takiego klienta nie przekroczyła rocznie 100zł.

Oprócz tego z opodatkowania zwolnione są także wszelkiego rodzaju próbki wysyłane do klientów. Są to bowiem małe ilości produktu, które mają na celu tylko promowanie naszej firmy. Bez większych problemów możemy więc zastosować i takie rozwiązanie, aby zachęcić klientów do skorzystania z naszych usług lub też podziękować im za wybranie naszej oferty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.