Ile czasu zajmuje założenie firmy?

Ile czasu zajmuje założenie firmy?

Założenie własnej firmy wcale nie jest takie skomplikowane, jak może się wydawać. Co więcej, wcale nie musi zajmować nam dużo czasu. Dzisiaj jednak procedury są uproszczone, więc także czas spędzony w urzędach jest ograniczony. Co więcej, możemy też założy...

Założenie własnej firmy wcale nie jest takie skomplikowane, jak może się wydawać. Co więcej, wcale nie musi zajmować nam dużo czasu. Dzisiaj jednak procedury są uproszczone, więc także czas spędzony w urzędach jest ograniczony. Co więcej, możemy też założyć firmę bez wychodzenia z domu – całkowicie on-line!

Najprościej założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Takich firm w Polsce zakłada się również najwięcej. Możemy wtedy przejść na samozatrudnienie i pracować dla obecnego pracodawcy, ale w innej formie. Możemy również skupić się na innych tym, co nas najbardziej interesuje i założyć firmę zajmującą się sprzedażą, świadczeniem usług czy produkcją.

Aktualnie rejestracja firmy jest bezpłatna, dlatego nie musimy płacić ani grosza za to, że będziemy chcieli rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie chcą już od samego początku narażać się na dodatkowe wydatki. Co więcej, cała procedura zakładania firmy może zająć nam nawet około godziny!

Żeby założyć własną działalność gospodarczą należy:

przygotować i złożyć wniosek CEIDG-1 do Urzędu Gminy albo Urzędu Miasta – można zrobić to osobiście, drogą elektroniczną albo listem poleconym – warto wskazać, że wniosek jest równocześnie wnioskiem do Urzędu Skarbowego oraz wnioskiem o nadanie numerów NIP, REGON

w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności należy udać się do ZUS, aby zgłosić się do płatności składek na odpowiednim druku

jeśli chcemy także zostać płatnikiem VAT, powinniśmy najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży udać się do Urzędu Skarbowego i złożyć dokument VAT-R

Zatem nawet jeśli załatwimy procedury elektronicznie i tak będziemy musieli udać się dodatkowo do ZUS-u oraz do Urzędu Skarbowego, aby potwierdzić założenie firmy. Takie procedury nie powinny jednak zająć nam zbyt wiele czasu. Warto przy tym wskazać, że jeśli dysponujemy podpisem elektronicznym weryfikowanym lub podpisem z użyciem kwalifikowanego certyfikatu, dokument VAT-R możemy przesłać elektronicznie.

O czym pamiętać przed założeniem firmy?

Zatem wypisanie wszystkich wniosków i dostarczenie ich do potrzebnych urzędów może zająć nam zaledwie kilka godzin, a w optymistycznym scenariuszu nawet około godziny. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby przed rozpoczęciem działalności gospodarczej poświęcić swój czas na bliższe zapoznanie się z różnymi firmowymi kwestiami.

Mówimy tutaj między innymi o wyborze odpowiedniej metody rozliczeń z fiskusem – możemy zrobić to z użyciem karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych czy podatku liniowego, więc warto poznać różnice pomiędzy nimi i wybrać najlepszą opcję. Także powinniśmy przemyśleć, jak prowadzić księgowość – czy zrobić to samodzielnie, a może skorzystać z usług biura rachunkowego. Dzisiaj coraz większym powodzeniem cieszą się również biura wirtualne oferujące pełną gamę usług dla biznesu.

Podsumowując, aktualnie założenie firmy to naprawdę żaden problem. Możemy zrobić to szybko i wygodnie – bez wychodzenia z domu. Nasza firma może zostać otwarta nawet w ciągu jednego dnia!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.