Prowadzenie firmy bez wychodzenia z domu – czy to możliwe?

Prowadzenie firmy bez wychodzenia z domu – czy to możliwe?

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją całkowicie z domu? To jedna z popularnych form pracy, która sprawdza się przede wszystkim w przypadku usług świadczonych on-line.

Posiadanie własnej firmy wcale nie musi oznaczać, że musimy od razu wynajmować biuro i każdego ranka wstawać i dojeżdżać do niego. Biurem może być również własny dom. Dzisiaj z takiego rozwiązania korzysta wiele osób, w szczególności zajmujących się działalnością w internecie, na przykład sprzedażą on-line, świadczeniem usług programowania, reklamy on-line, tworzenia grafiki komputerowej.

Jeśli także chcesz prowadzić firmę w domu, w takim przypadku musisz pamiętać o tym, że konieczne jest wtedy dopełnienie odpowiednich formalności.

Zgłoszenie siedziby firmy przy rejestracji działalności gospodarczej

Gdy chcemy założyć firmę i już wiemy, że ma być ona prowadzona w domu, powinniśmy zgłosić taką właśnie siedzibę firmy w dokumencie CEIDG-1. Będziemy potrzebowali również dokumentu poświadczającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu – może być to akt własności, dokument najmu, umowa użyczenia na piśmie. W przypadku wynajmu musimy zapytać, czy możemy w lokalu założyć firmę i otrzymać potwierdzenie.

Co z podatkiem od nieruchomości?

Osoby chcące założyć i prowadzić swoją firmę w domu, muszą pamiętać też o tym, że wiąże się to z innym podatkiem od nieruchomości. Nie musimy jednak płacić innego podatku za cały dom czy mieszkanie. Gdy działalność prowadzimy w określonym miejscu, powinniśmy ustalić, jaka część metrażu jest przeznaczona na ten cel.

Jeśli dojdzie do konieczności wyodrębnienia i przystosowania pomieszczenia do prowadzenia w niemu biura firmy ze zmianą przeznaczenia tego pomieszczenia, wówczas będziemy musieli płacić wyższy podatek od nieruchomości.

Odliczanie kosztów eksploatacji

Warto też wskazać, że osoby chcące prowadzić firmę we władanym domu mogą dokonywać odliczenia kosztów eksploatacji. Musimy jednak pamiętać o tym, że koszty te nie będą zaliczone w całości, ale w tej części, w jakiej został użyte. Powinniśmy zatem obliczyć je proporcjonalnie do powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczne jest też udokumentowanie kosztów eksploatacyjnych fakturą VAT.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak od strony formalnej prowadzić firmę w domu, najlepiej skonsultować się ze specjalistami z biur rachunkowych.

Formalności urzędowe też można załatwiać bez wychodzenia z domu

Warto także wskazać, że prowadzenie firmy w domu nie musi oznaczać, że musimy regularnie odwiedzać urzędy. Zarówno wtedy, gdy mamy biuro w domu, jak i wtedy, gdy jest ono w innym miejscu, możemy korzystać z opcji załatwiania formalności urzędowych przez internet. Potrzebny będzie nam podpis elektroniczny albo Profil Zaufany.

Dzięki podpisowi elektronicznemu lub Profilowi Zaufanemu będziemy mogli także założyć firmę przez internet, a także przesyłać różne dokumenty do urzędów. To zatem wygodne rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że formalności w urzędach mogą zająć nam dużo czasu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.