Pożyczka firmowa bez dokumentów księgowych? To możliwe!

Pożyczka firmowa bez dokumentów księgowych? To możliwe!

Pożyczki firmowe mogą być uzyskiwane na bardzo różnych warunkach. Firmy przy staraniu się o pożyczki muszą spełniać bardzo różne wymagania. Dotyczy to również konieczności przedstawiania informacji o finansach firmowych.

Pożyczki firmowe mogą być uzyskiwane na bardzo różnych warunkach. Firmy przy staraniu się o pożyczki muszą spełniać bardzo różne wymagania. Dotyczy to również konieczności przedstawiania informacji o finansach firmowych.

 

Gdy szuka się pożyczek kierowanych do firm zakres formalności niezbędnych do spełnienia ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia firm w różnych sytuacjach starających się o pożyczki. W przypadku gdy szuka się pożyczek konieczność uzyskania pożyczek jedynie w przypadku gdy przedstawi się dokumenty finansowe kreuje pewne problemy dla niektórych firm.

Dotyczy to między innymi nowych firm, które nie mają jeszcze wszystkich dokumentów firmowych. Jednocześnie uzyskanie pożyczek dla nowych firm jest jednym z większych problemów. Inne problemy mają również firmy, które posiadają również różne zobowiązania finansowe. Jeśli firma posiada już zadłużenie czy też nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej wówczas uzyskanie pożyczek również staje się znacznie trudniejsze.

 

Pożyczki bez informacji finansowych

Na rynku pożyczek firmowych można znaleźć również takie produkty finansowe, które mogą być pozyskane bez konieczności decydowania się na przedstawienie informacji finansowych jak księgowe dokumenty.

Jednocześnie na takie pożyczki decydują się nie tylko nowe firmy czy też firmy, które mają już zobowiązania finansowe. Wiele firm szuka szybkiego dostępu do środków finansowych, co znów sprawia, że pożyczki które można uzyskać w krótkim czasie są znacznie bardziej wygodne. Takie firmy również szukają produktów finansowych, które można pozyskać przy minimum formalności.

Jednocześnie im więcej dokumentów finansowych trzeba przedstawić przy staraniu się o pożyczki firmowe, tym znacznie trudniej jest taką pożyczkę uzyskać. Wydłuża się znacznie również czas, w którym środki finansowe zostaną przekazane firmie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zatem decydowanie się na pożyczki, których uzyskanie może być zrealizowane w bardzo krótkim czasie, gdy środki finansowe są niezbędne do zrealizowania nagłych wydatków.

 

Pożyczki bez przedstawiania księgowych dokumentów

Firmy mogą znaleźć pożyczki, które pozwalają na brak konieczności przedstawiania dokumentów księgowych. Oczywiście wiele takich produktów finansowych wymaga zabezpieczeń ze strony firm. Jednak pożyczki firmowe dostępne w znacznie mniejszych kwotach są również dostępne bez sprawdzania między innymi informacji dotyczących finansów firmowych. Oczywiście znaczenie takich pożyczek wymaga poświęcenia czasu.

Takich produktów jest znacznie mniej dostępnych na rynku w stosunku do pożyczek dostępnych na standardowych warunkach. Jednak można decydować się obecnie na sprawdzenie oraz porównanie poszczególnych ofert pożyczek za pośrednictwem Internetu. Pozwala to na wstępne selekcjonowanie takich pożyczek, które pozwalają na uzyskanie znacznie mniej rozbudowanych formalności.

Można decydować się na wyselekcjonowanie takich pożyczek za pośrednictwem portali finansowych, które pozwalają na sprawdzenie oraz porównanie różnych produktów pożyczkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.