Pożyczki firmowe jako wsparcie w rozwoju firmy

Pożyczki firmowe jako wsparcie w rozwoju firmy

Szybki rozwój biznesu nie jest często możliwy bez posiadania odpowiedniego kapitału na ten cel. W tym celu przedsiębiorcy często decydują się na uzyskanie pożyczki firmowej. Jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę?

 

Przedsiębiorca chcący rozwijać swoją firmę może oszczędzać pieniądze na ten właśnie cel, ale najczęściej nie będzie on w stanie zebrać w krótkim czasie potrzebnej sumy. Wobec tego potrzebny jest kapitał z zewnątrz, którym będzie można wspomóc działalność firmy i poczynić odpowiednie inwestycje, na przykład zakupić maszyny, narzędzia, urządzenia, nowe towary, nieruchomości.

Po pieniądze możemy udać się zarówno do banków, jak i do pozabankowych firm pożyczkowych, które również kierują swoje usługi do biznesu. Podpowiadamy, jak znaleźć atrakcyjną ofertę.

 

Pożyczka czy kredyt na rozwój firmy?

Zacznijmy jednak od tego, czy na rozwój firmy warto wybrać pożyczkę czy kredyt. Są to dwa różne produkty finansowe, które mają też inne zastosowania.

 

Pożyczka firmowa jest przeznaczona na dowolny cel – można ją wziąć na realizację celów inwestycyjnych związanych z rozwojem firmy, ale można też pokryć z niej długi lub kupić towar. Z kolei kredyt jest produktem celowym, który jest skierowany do pokrycia określonych wydatków – zakupu nieruchomości, maszyn czy innego wyposażenia. Określamy wtedy z góry cel kredytu, czyli nie możemy zastosować pieniędzy na inny sposób.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że pożyczki najczęściej udzielane są na mniejsze sumy i zwykle nie wymagają wtedy dodatkowych zabezpieczeń czy poręczeń. W Aasa Dla Biznesu można otrzymać szybką i wygodną pożyczkę dla firmy na dogodnych warunkach – bez dostarczania dokumentów księgowych, bankowych, rejestracyjnych. Maksymalna kwota to 10 000 złotych i uzyskane pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel – już od pierwszego dnia działalności.

 

Kredyty firmowe z kolei są udzielane na sumy wyższe, zależnie od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, które obliczane jest na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych, bankowych, sprawozdań. Często wymagane są też zabezpieczenia, na przykład hipoteka na nieruchomości, która ma być zakupiona lub jest w posiadaniu firmy.

 

Porównaj oferty i wybierz najlepszą dla swojej firmy

Znalezienie właściwej oferty pożyczkowej albo kredytowej na rozwój firmy powinno bazować na dokładnym zapoznaniu się z różnymi ofertami. W tym celu możemy posłużyć się dostępnymi w sieci porównywarkami, a także kalkulatorami publikowanymi na stronach WWW banków i firm pożyczkowych.

 

Warto jednak zaznaczyć, że porównanie ofert będzie łatwe tylko w przypadku pożyczek firmowych, które mają dość ujednolicone warunki i koszty. Jeśli chodzi o kredyty inwestycyjne oraz pożyczki na wyższe sumy, najczęściej koszty ustalane są indywidualnie na bazie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, dlatego konieczne jest wtedy dostarczenie potrzebnych dokumentów i złożenie wniosku.

 

Warto zatem dokładnie zapoznać się z różnymi ofertami pożyczek i kredytów na rozwój firmy, aby wybrać taką, która będzie wyróżniała się przystępnymi warunkami i niskimi kosztami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.