Poszukiwanie inwestora dla firmy

Poszukiwanie inwestora dla firmy

Firma może pozyskać dodatkowe środki na dzielność na wiele sposobów. Jedną z nich jest znalezienie inwestora, który będzie mógł wprowadzić do biznesu nowe pieniądze. Jak możemy go znaleźć?

 

Inwestor może być dla wielu przedsiębiorców bardzo korzystnym rozwiązaniem – dzięki niemu firma może pozyskać pieniądze na działalność w wielu branżach, nie tylko w tych najbardziej popularnych. Ponadto inwestora poszukuje się obecnie nie tylko dla działających już firm, ale również dla start-upów, które nie dysponują jeszcze własnym finansowaniem.

 

Znalezienie dobrego inwestora jest procesem złożonym, który może zająć także dość dużo czasu. Wobec tego zanim przedsiębiorca zdecyduje się na taki krok, powinien przeanalizować jego plusy i minusy.

 

Kiedy znalezienie inwestora będzie najtrudniejsze?

Nie każda firma może znaleźć inwestora. Niektóre przedsiębiorstwa nie są po prostu na tyle atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, aby przekazali oni na ten cel swoje pieniądze.

 

Pozyskanie inwestorów jest trudne w szczególności wtedy, gdy firma działa w mało perspektywicznej branży i jest niewielka, dlatego nie ma zbyt dużych, przyszłościowych projektów, które mogą dać jej duże zyski. Największą popularnością cieszą się obecnie branże technologiczne i naukowe – to właśnie w nich pozyskanie inwestorów jest najłatwiejsze.

 

Znalezienie inwestora nie będzie też takie łatwe, gdy nie będziemy mieli atrakcyjnego i kompleksowo opracowanego pomysłu na rozwój biznesu, a tym samym nie będziemy mieli też biznes planu.

 

W takich właśnie przypadkach lepiej poszukać finansowania na inne sposoby, na przykład zdecydować się na kredyt albo na pożyczkę bankową albo pozabankową lub sprawdzić oferty dotacji i dofinansowań.

 

Gdzie poszukiwać inwestora dla firmy?

Jeśli jedna istnieje szansa na znalezienie inwestora w naszej branży, w takim przypadku pojawia się pytanie – gdzie go poszukiwać? Tutaj także do dyspozycji mamy szereg różnych rozwiązań, także tych wspieranych przez najnowocześniejsze technologie.

 

  • Fundusze inwestycyjne – przede wszystkim dla większych projektów.
  • Aniołowie biznesu – chętnie wspierają mniejsze projekty.
  • Serwisy internetowe integrujące inwestorów – pozwalają na znalezienie oferty on-line.
  • Serwisy crowdfundingowe – dzięki nim na dany projekt składa się wielu inwestorów, na przykład polski serwis Wspieram.to czy międzynarodowa platforma Kickstarter.
  • Media społecznościowe – można znaleźć informacje w grupach tematycznych.
  • Serwisy branżowe – przeznaczone również dla konkretnych specjalistów, na przykład Github, LinkedIn.
  • Wydarzenia branżowe – targi, konferencje oraz inne wydarzenia związane z konkretną branżą, w której działa przedsiębiorstwo.

 

Oczywiście, sam kontakt z inwestorem nie oznacza jednak wcale, że będzie on od razu gotowy do przekazania swoich środków na dany cel. Równie ważne jest jego przekonanie do wsparcia pomysłu, ponieważ inwestor powinien ze swojej inwestycji uzyskać zyski bez ponoszenia wysokiego ryzyka – to właśnie wtedy będzie najbardziej chętny do współpracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.