Jak poszukiwać pracowników do firmy?

Jak poszukiwać pracowników do firmy?

Znalezienie dobrego pracownika może być jak poszukiwanie igły w stogu siana. Gdzie pracodawca może poszukiwać wartościowych kandydatów do pracy?

 

 

Według wielu badań większość pracodawców ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Brakuje zarówno specjalistów, między innymi w dziedzinie informatyki czy w branży budowlanej, jak i pracowników posiadających niższe kwalifikacje.

 

Trudności te wynikają między innymi z faktu, że wielu pracowników decyduje się na wyjazd za granicę w celu znalezienia pracy i pozostaje nam na dłużej albo nawet na zawsze. Z drugiej strony pojawiają się również trudności związane ze spełnieniem oczekiwań – pracodawcy mają swoje konkretne warunki, które mogą być trudne do spełnienia przez pracowników.

 

W związku z tym wielu pracodawców zdaje sobie pytanie – jak szukać pracowników do pracy, aby szybko znaleźć odpowiednią osobę na właściwe stanowisko? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradami!

 

  1. Znajomości

Poszukiwanie pracowników z wykorzystaniem swoich znajomości w branży jest często najskuteczniejsze. Wtedy możemy również otrzymać stosowne rekomendacje, aby znaleźć pracowników godnych zaufania.

 

W poszukiwaniu kandydatów do pracy przez znajomości mogą pomoc nam również media społecznościowe, za pośrednictwem których można łatwo dotrzeć do szerokie gamy osób.

 

  1. Media społecznościowe

Oprócz przekazywania wiadomości o tym, że poszukujemy pracownika w mediach społecznościowych, możemy też wykorzystać je na jeszcze inny sposób. Coraz częściej to firmy typują pracowników i zgłaszają się bezpośrednio do nich, zamiast czekać na aplikacje.

 

Tutaj bardzo dobrym wyborem będzie skorzystanie z branżowych serwisów społecznościowych, na przykład takich jak LinkedIn. Dzięki nim możemy uzyskać łatwy dostęp do specjalistów różnych dziedzin i natychmiast przesłać do nich zapytanie. Takie bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników jest bardzo skuteczne, ale musimy pamiętać o tym, że ważne jest również to, co jesteśmy im w stanie zaproponować.

 

  1. Ogłoszenia o pracę

Jednym z chętnie wybieranych sposobów na znalezienie pracownika jest także wykorzystanie ogłoszeń o pracę – teraz najczęściej zamieszczane są one w internecie, ponieważ to właśnie on-line możemy szybko i wygodnie wystawiać oferty, które będą widoczne od zaraz.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że im więcej szczegółów podamy w ogłoszeniu o pracę, tym lepiej, ponieważ wtedy będziemy mogli łatwiej trafić do potencjalnych kandydatów zainteresowanych pracą. W ten sposób również zaoszczędzimy sobie kłopotów, gdy okaże się, że wytypowani kandydaci tak naprawdę nie spełniają określonych wymogów, ponieważ zapomnieliśmy poruszyć w ogłoszeniu jakiś ważny szczegół.

 

  1. Pomoc agencji i urzędu pracy

Ostatnim zaprezentowanym przez nas sposobem na znalezienie kandydatów do pracy jest skorzystanie z pomocy agencji pracy oraz urzędów pracy. Za ich pośrednictwem możemy poszukiwać zarówno pracowników sezonowych czy na zastępstwo, jak również tych na stałe. W przypadku urzędów pracy możemy także uzyskać dotacje, jeśli zdecydujemy się na przyjęcie pracownika na staż.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.